Forum za kulturu

Forum za kulturu osnovan je 2003. godine kao programsko telo EPuS-a, sa uverenjem da je kultura više od zabave ili razonode pojedinca, te da se pod kulturnom politikom može posmatrati čitav spektar mogućih proevropskih aktivnosti EPuS-a, počev od poboljšanja imidža EU u Srbiji, pa sve do implementiranja evropskih ideja u najmlađim uzrastima.

Rad Foruma za kulturu je reaktiviran u junu 2013. godine, na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji, pod čijim okriljem deluje. Ideja osnivanja Foruma za kulturu je motivisana nagomilanim problemima u kulturi Srbije za koje, kako se čini, ne postoji adekvatno sistemsko rešenje, a ni dovoljno političke volje.

Kultura u Srbiji još uvek funkcioniše po feudalno-klijentelističkim principima sa izuzetno slabim institucijama, bez adekvatnog zakonskog okvira i pod neprestanom pretnjom samoopstanku na nepostojećem tržištu. U takvim okolnostima, ideja Foruma za kulturu je da prepozna probleme, da ih artikuliše i da pokuša da ponudi modele za njihovo prevazilaženje kroz aktivan dijalog sa akterima kulturne scene i predstavnicima države i njenih institucija. Ideja je i kreiranje određenih programskih smernica mogućeg razvoja srpske kulture kroz projekte iz različitih oblasti kulture, koji nisu prepoznati i adekvatno podržani u zvaničnom institucionalnom sistemu srpske kulture.

Forum za kulturu okuplja etablirane profesionalce iz različitih oblasti kulture (umetnike, teoretičare, profesore, itd. ) koji su zainteresovani da iskoriste svoje znanje i radno iskustvo u državnim i nezavisnim institucijama kulture i u domaćoj i internacionalnoj umetničkoj praksi, za pronalaženje boljih i efikasnijih modela za opstanak i razvoj srpske kulture.

Članstvo Foruma za kulturu čine:

 • Aleksandar Simić, potpredsednik Foruma
 • Milena Dragićević Šešić
 • Milena Bogavac
 • Ljiljana Nikolić
 • Milena Stefanović
 • Ksenija Stevanović
 • Stevan Filipović
 • Miloš Tomić
 • Ljubica Beljanski Ristić
 • Ivan Medenica
 • Borka Pavićević
 • Jelena Knežević
 • Jelena Erdeljan
 • Vesna Bogunović
 • Anđelka Janković
 • Borka Božović
 • Gojko Božović
 • Katarina Lazić
 • Vida Ognjenović
 • Prof. Aleksandar Ilić
 • Prof. dr Mileta Prodanović
 • Prof. dr Nikola Šuica
 • Prof. dr Gordana Nikić
 • Doc. dr Danica Čigoja Piper
 • Muharem Bazdulj

Arhiva: Forum za kulturu 2003