EVROPSKE SVESKE 

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Forum za međunarodne odnose u saradnji sa Research Center of the Slovak Foreign Policy Association sprovodili su projekat koji je za cilj imao uspostavljanje časopisa “Evropske sveske” koji je izlazio dvomesečno i distribuirao redovne i objektivne informacije javnosti u Srbiji, o procesu pridruživanja EU, načinu delovanja institucija EU, kao i spoljnoj politici i međunarodnim odnosima.

Evropske sveske su imale dvostruku ulogu:

  • Analitičku – u svakom broju časopisa baviće se analizom aktuelnih tema koje se odnose na razvoj Evropske unije i spoljne politike, objavljivaće se intervjui sa predstavnicima državnih tela Evropske unije ili međunarodnih organizacija, analitičarima, predstavnicima univerziteta o trenutnim problemima koji se odnose na Evropsku uniju ili aktuelnim spoljnopolitičkim temama
  • Informativnu – u svakom broju časopisa će davati informacije o aktuelnim promenama u Evropskoj uniji, novim izdanjima, projektima, interesantnim web site-ovima, stipendijama, izdavačima, itd.

Ciljevi projekta su bili:

Konkretni ciljevi:

  • Prenošenje objektivnih informacija širokoj publici
  • Kvalitetna analiza aktuelne spoljne politike i međunarodnih odnosa
  • Povećanje interesovanja za delovanje Evropske unije
  • Promocija evropskih standarda i ideja, kao osnova za dalji razvoj odnosa sa EU
  • Povećanje svesti o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji


Dugoročni ciljevi:

  • Izgradnja analitičkog kapaciteta u Srbiji za razvoj i promociju ideje evropskih integracija
  • Povećanje interesovanja za korišćenje informacija i istraživanja

Svi brojevi su i dalje dostupni