IZAZOVI SPOLJNE POLITIKE SRBIJE 

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organizuju konferenciju “Izazovi spoljne politike Srbije“ koja će se održati 12. novembra sa početkom u 10.00 časova u Beogradu u hotelu Metropol, sala Nikola Tesla (Bulevar kralja Aleksandra 69).
Među glavnim temama ove konferencije biće predsedavanje Srbije OEBS-om, kao i usklađivanje spoljne politike Srbije sa Evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Cilj konferencije je da se ocene dosadašnji rezultati i preispita strateški okvir za spoljnu politiku Srbije u narednom periodu.
Imajući u vidu dinamiku međunarodnih odnosa poslednjih godina, javna debata o spoljnoj politici Srbije treba da doprinese boljem razumevanju šireg okvira u kome se donose spoljnopolitičke odluke na nacionalnom nivou.
Očekuje se da konferencija pruži odgovore na sledeća pitanja: kakvi su dosadašnji rezultati spoljne politike Srbije; koje će se aktivnosti sprovoditi u narednom periodu; kako region i drugi međunarodni partneri ocenjuju našu spoljnu politiku; kakva je uloga Srbije kao zemlje kandidata za članstvo u EU u trenutnim okolnostima; kako se ocenjuju odgovori Srbije na međunarodnu ekonomsku krizu, promene u odnosima velikih sila, izbegličku krizu i dr.
Ove godine Forum za međunarodne odnose obeležava 20 godina rada u okviru Evropskog pokreta u Srbiji. Od 1995. godine Forum organizuje i podstiče javne debate o ključnim pitanjima spoljne politike i položaju Srbije u međunarodnim odnosima. Ovom konferencijom Forum želi da pruži doprinos boljem sagledavanju međunarodnog položaja Srbije i otvori široku debatu u javnosti o spoljnoj politici Srbije.

Zbornik radova “Izazovi spoljne politike Srbije” >>>

Izveštaj sa konferencije >>>

Agenda konferencije >>>