SRBIJA I HRVATSKA – ŠTA NAS OČEKUJE NAKON ULASKA HRVATSKE U EU?

Evropski pokret u Srbiji, Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Savet za politiku demokratizacije i Fondacija Heinrich Bӧll, organizovali su 19.juna 2013. godine stručnu debatu „Srbija i Hrvatska – šta nas očekuje nakon ulaska Hrvatske u EU?“ 

Republika Hrvatska je zatvorila sve pristupne pregovore po poglavljima i samim tim formalno okončala Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji potpisan decembra 2011. godine, po kom će R. Hrvatska postati 28 članica EU 1.7.2013. Tim povodom stručna debata je bila dobra prilika da u svetlu ulaska R. Hrvatske u EU, ukaže na razvoj odnosa dveju zemalja nakon raspada nekadašnje SFRJ i uticaju na zbivanja u odnosu dve zemlje tokom protekle dve decenije. Pred Srbijom i Hrvatskom su izazovi koji su od izuzetne važnosti za dalji razvoj odnosa između ostalog rešavanje brojnih otvorenih bilateralnih pitanja i neophodnosti uspostavljanja dobrih dobrosusedskih odnosa. To otvara pitanja kako očekivani ulazak R. Hrvatske u EU može uticati na R. Srbiju i region u celini u različitim aspektima, političkom, regionalnom, ekonomskom, bezbednosnom, itd. Kako će ulazak R. Hrvatske u EU uticati na R. Srbiju, posebno uticaj postojećeg stanja i perspektive razvoja odnosa u vezi sa otvorenim pitanjima u srpsko-hrvatskim odnosima – granična demarkacija na Dunavu, pitanje izbeglica, nestalih, manjina i kulturnih prava, pitanja ratnih zločina i odgovornosti i dr.

Buduće poteze R. Hrvatske i R. Srbije treba sagledavati u širem kontekstu teške ekonomske krize koja pogađa neke zemlje EU i dovodi u pitanje karakter buduće evropske integracije. Zato je posebna pažnja bilavezana za ekonomsku saradnju dveju država i mogućnosti uspostavljanja intenzivnije saradnje.

Stručna debata je organizovana u dva panela, po Chatham house rule, i to su:

  • I panel: Srbija i Hrvatska – ekonomski odnosi: izazovi i očekivanja
  • II panel: Srbija i Hrvatska – bilateralni odnosi: stanje i perspektive

U okviru stručne debate okupile su se političke i druge javne ličnosti i stručnjaci iz dve zemlje oko zajedničkih tema: odnosa sa Evropskom unijom, regiona Zapadnog Balkana i bilateralnih političkih, privrednih, kulturnih, naučnih i drugih odnosa. Verujemo da je ova debata koja se održala neposredno pre ulaska Hrvatske u Evropsku uniju doprinela ne samo boljem međusobnom upoznavanju, nego i sagledavanju pitanja s kojima će dve zemlje ali i Zapadni Balkan u celini biti suočeni u predstojećim mesecima i godinama.

Agenda skupa

Izveštaj nakon debate