Publikacije Foruma

Forum za međunarodne odnose se između ostalog bavi i izdavačkom delatnošću.

Redovno su objavljivane “Spoljnopolitičke sveske” u kojima su štampane analize koje su bile neizostavno štivo za one koji su želeli da kritički promišljaju našu međunarodnu poziciju. Nemali značaj imali su intervjui članova Foruma u nezavisnim lokalnim medijima, stranim novinama, TV i radio stanicama.

Evropski pokret u Srbiji i Forum za međunarodne odnose objavili su šest izdanja „Evropskih svezaka“, dvomesečnika namenjenog široj javnosti.

Povodom 15 godina postojanja Foruma, održana je jednodnevna konferencija pod nazivom „Srbija i svet“ novembra 2010. godine, i tom prilikom je objavljen zbornik radova sa konferencije pod istoimenim nazivom.

Takođe, objavljen je i Godišnjak Foruma sa tekstovima koji u periodu 2009-2010 izlazili u dnevnoj štampi.

Povodom 20 godina postojanja Foruma za međunarodne odnose, 12. novembra 2015. godine održana je jednodnevna konferencija “Izazovi spoljne politike Srbije” i tim povodom je objavljen zbornik radova pod istoimenim nazivom.

Spoljnopolitičke sveske 3

Budućnost EU i Zapadnog Balkana –

pogled iz Srbije


Spoljnopolitičke sveske 2

Srbija na izbegličkoj ruti – humanitarni odgovor i

pravna prilagođavanja

Spoljnopolitičke sveske 1

Zapadni Balkan između geografije i geopolitike


Izazvi spoljne politike Srbije

Zbornik radova

      

               Srbija i svet 

Godišnjak Foruma za MO


Evropske sveske

Spoljnopolitičke sveske