Pretpristupni fondovi EU

ISTRAŽIVAČKI FORUM

OBLAST DELOVANJA “PRETPRISTUPNI FONDOVI EU I REGIONALNI RAZVOJ”

Opis:

Članice i članovi Istraživačkog foruma koji su usmereni na pitanja regionalnog razvoja i pretpristupne fondove Evropske unije, pripremaju analize i istraživanja koja obuhvataju široki opus izazova sa kojima se Srbija suočava i to pre svega u odnosu na proces decentralizacije, neujednačen regionalni razvoj i planiranje politike regionalnog razvoja, zatim strukturne neusklađenosti i institucionalni okvir, kao i na apsorpcione kapacitete, probleme makroekonomskog upravljanja i kofinansiranje.

U tom kontekstu, kroz analizu problema zasnovane na činjenicama i proverenim podacima, ukazivanjem na posledice do kojih može doći ukoliko se problemi ne rešavaju, predlaganjem alternativnih pristupa i konkretnih predloga za javnu praktičnu politiku, Istraživački forum će nastojati da ponudi konkretne predloge za definisanje, efikasne politike regionalnog razvoja na svim nivoima upravljanja, odnosno pružati podršku u njenom sprovođenju i praćenju postignutih rezultata u procesu evropske integracije Srbije i korišćenja pretpristupnih fondova EU.

Radovi:

Unapređeni koncept planiranja politike regionalnog razvoja u Republici Srbiji

Autor: Ognjen Mirić i Valentina Ivanić

Beograd, decembar 2011

Analiza je posvećena aktuelnom i potencijalnom, unapređenom konceptu planiranja politike regionalnog razvoja u Srbiji u kontekstu pripreme Nacionalnog plana regionalnog razvoja Srbije. Zaključak analize jeste da bi reforma sistema planiranja doprinela da politika regionalnog razvoja utiče na ostvarivanje značajnijih rezultata i procesa političkih i društvenih promena. Predstavljeno je nekoliko konkretnih predloga za praktičnu politiku, pre svega potreba uvođenja koncepta sektorsko-geografskog pristupa u planiranju korišćenja eksternih finansijskih sredstava, odnosno nastavak reforme planiranja budžeta kako bi se omogućilo višegodišnje planiranje sredstava, uz konstantnu pripremu projekata koji će omogućiti sprovođenje strategija pod krovom Nacionalnog plana regionalnog razvoja.

 

 

 

Unapređeni koncept planiranja politike regionalnog razvoja u Republici Srbiji

Autor: Ognjen Mirić 

Format: istraživački izveštaj

Beograd, maj 2014

Sistem planiranja javnih politika Srbije nije u potpunosti razvijen, a reforme u samom centru Vlade do sada su bile ograničene po obimu i efektima, te iziskuju dalju podršku i pažnju. Zbog neophodnosti otklanjanja nedostataka u sistemu strateškog planiranja, kao i zbog uvođenja sektorskog pristupa u planiranje IPA sredstava za period 2014-2020, unapređenje sistema strateškog planiranja dobija na značaju. U narednom periodu neophodno je usmeriti aktivnosti ka optimizaciji sektorskih strategija, unapređenju njihovog kvaliteta i definisanju načina utvrđivanja prioriteta i sadržine strategija i akcionih planova.

               VIDEO ZAPIS sa predstavljanja istraživačkog izveštaja 5. maja 2014.