Spoljna politika

 OBLAST DELOVANJA “SPOLJNA POLITIKA”

Opis:

Članice i članovi Istraživačkog foruma koji su usmereni na pitanja spoljne politike Srbije pripremaju analize i istraživanja koja obuhvataju široki opus spoljnopolitičkih izazova sa kojima se Srbija suočava, i to pre svega u odnosu sa državama u susedstvu, regiona jugoistočne Evrope, potom sa državama članicama EU, SAD, Rusijom i drugim akterima u međunarodnim odnosima. Analize i istraživanja oslanjaju se na zaključke do kojih su došli istraživači koji su učestvovali u projektu pisanja predloga strategije spoljne politike Srbije koji je Evropski pokret u Srbiji realizovao 2010. godine.

U tom kontekstu, Istraživački forum će analizirati probleme i tom prilikom se rukovoditi činjenicama i proverenim podacima, ukazivati na posledice do kojih može doći ukoliko se problemi ne rešavaju, ali i predlagati alternativne pristupe i konkretne predloge za javnu praktičnu politiku. Na taj način će nastojati da pruži pomoć zvaničnicima Srbije, državama u regionu, ali i ostalim konstituentima međunarodne zajednice, nuditi konkretne predloge za rešavanje spoljnopolitičkih pitanja i problema, odnosno omogućiti i podstaći savezništvo sa pripadnicima međunarodne zajednice o konkretnim pitanjima koja neće ugroziti spoljnopolitičke interese i poziciju Srbije, već će doprineti pronalaženju zajedničkih tačaka.

Radovi:

Analiza politike Srbije u pogledu učešća predstavnika Srbije na međunarodnim skupovima na kojima učestvuju i predstavnici Kosova

Autorka: Tatjana Papić

Beograd, novembar 2011

U tekstu se analizira odbijanje Srbije da učestvuje na međunarodnim konferencijama na kojima učestvuju predstavnici Kosova u svetlu pravila međunarodnog prava. Zaključak je da je takva politika nepotrebna i štetna, kao i da su argumenti koje je Srbija tim povodom iznosila nedosledni i konfuzni. Preporučuje se da Srbija odustane od politike neprisustvovanja međunarodnim skupovima na kojima učestvuju i predstavnici Kosova. Ako Srbija, uprkos tome što pravila međunarodnog prava kažu suprotno, smatra da bi puko zajedničko prisustvo na konferencijama dovelo do nedoumica oko njenog priznanja Kosova, preporučuje joj se davanje posebne izjave kojom bi te nedoumice otklonila.

Predsedavanje Srbije OEBS-u 2015.

Autor: Aleksandar Golubović

Beograd, decembar 2014

Srbija će predsedavati Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) od 1. januara do 31. decembra 2015. godine i trenutno je deo takozvane “trojke”, koja obuhvata i Ukrajinu i Švajcarsku.
Ulogu predsedavajuće Srbija je preuzela od Švajcarske, sa kojom je 2011. godine u Viljnusu zajedno podnela kandidaturu za dva konsekutivna predsedavanja, do kada je praksa bila da se države kandiduju samostalno.
U pregledu činjenica su predstavljeni prioriteti, specifičnosti i najveći izazovi za Srbiju tokom predsedavanja jednom od najznačajnijih međunarodnih organizacija u Evropi i svetu, kao i mogućnosti da kao predsedavajuća država utiče na formulisanje odluka i postizanje konsenzusa.