Socijalno-ekonomski forum

Socijalno-ekonomski forum Evropskog pokreta u Srbiji nastoji da se bavi temama relevatnim za društveni razvoj Srbije, a one se mogu svrstati u nekoliko programskih oblasti: obrazovanje, zdravstvo, tržište rada i socijalna zaštita.

Kao prožimajuća tema, proces evropskih integracija postavlja standarde u odnosu na koje ocenjujemo napredak Srbije u ovim oblastima i razmatramo opcije za reformu javnih politika koje bi doprinele većem ekonomskom blagostanju svih građana naše zemlje.

Predsednica Foruma
prof. dr Jelena Žarković
Izvršna sekretarka
Milica Golubović

Od svog osnivanja, početkom 2019. godine, Forum je održao tri veoma zapažena skupa koja su okupila domaće i strane stručnjake u oblastima poput: uloge sindikata u socio-ekonomskim reformama, usklađivanja obrazovne politike sa zahtevima tržišta rada u regionu Zapadnog Balkana i socijalne zaštite najranjivijih radnika.

Pored nastojanja da relevatne stručnjake dovede u Srbiju kako bi se analizirala pozicija naše zemlje u pogledu važnih socio-ekonomskih tema u odnosu na region i Evropsku uniju, Forum nastoji da uzme učešće i u skupovima van zemlje.

U martu 2020, predsednica Foruma, Jelena Žarković, učestvovala je godišnjem forumu Zajedničnog centra za albansko-srpske odnose sa prilogom o stanju na tržištu rada u Srbiji i regionu i mogućnostima za poboljšanje regionalnih radnih migracija.

Aktivnosti Foruma

SRBIJA I ALBANIJA NA REGIONALNOM TRŽIŠTU RADA

March 6th, 2020|Comments Off on SRBIJA I ALBANIJA NA REGIONALNOM TRŽIŠTU RADA

Uprkos padu broja radno sposobnog stanovništva u regionu Zapadnog Balkana, tokom poslednjih nekoliko godina, stope zaposlenosti su porasle u svim zemljama Zapadnog Balkana, ali su i dalje ispod proseka nivoa EU-28 (69% u 2018.). Profesorka Jelena [...]

SINDIKATI KAO ODRAZ DRUŠTVA U KOME ŽIVIMO

October 1st, 2019|Comments Off on SINDIKATI KAO ODRAZ DRUŠTVA U KOME ŽIVIMO

Iskustva drugih zemalja može pomoći kada je reč o društvenim i ekonomskim reformama na Zapadnom Balkanu i jačanju uloge sindikata u tom procesu. Najveći potencijal za jačanje uloge sindikata jeste saradnja sa nevladinim organizacijama - [...]

NESKLAD SISTEMA OBRAZOVANJA I TRAŽIŠTA RADA NA BALKANU

June 29th, 2019|Comments Off on NESKLAD SISTEMA OBRAZOVANJA I TRAŽIŠTA RADA NA BALKANU

Odliv mozgova na Zapadnom Balkanu i dalje utiče na socijalnu analizu i pristup zapošljavanju, zaključili su učesnici konferencije „Tržište rada i socijalna analiza na Zapadnom Balkanu: Od podataka do politike“ u zajedničkoj organizaciji Socijalno-ekonomskog foruma [...]

  • Obrazovne politike i trziste rada na Zapadnom Balkanu, 9. april 2019
Obrazovne politike i trziste rada na Zapadnom Balkanu, 9. april 2019

SPORAZUM O AUTOMATSKOM PRIZNAVANJE DIPLOMA ZA VEĆU MOBILNOST U REGIONU

April 9th, 2019|Comments Off on SPORAZUM O AUTOMATSKOM PRIZNAVANJE DIPLOMA ZA VEĆU MOBILNOST U REGIONU

Problem obrazovnih politika na Zapadnom Balkanu je nesklad obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, bila je početna premisa današnje međunarodne konferencije „Obrazovne politike i tržište rada na Zapadnom Balkanu“, u organizaciji Fondacije Fridrih Ebert i [...]