KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Home Blog Style 1

/Home Blog Style 1

  Avada includes a blog shortcode you can use anywhere on the site!

  This blog shortcode was submitted by Markus, one of our Avada users and now on our developing team! It just goes to show what an awesome community we have, everyone is willing to help & share ideas. Dont wait, be a part of the Avada community today!

  Evropski pokret u Srbiji postao ,,član kandidat za proširenje” Evropsko-ekonomskog socijalnog komiteta (EESC)

  By | February 19th, 2024|Categories: Vesti|

  Evropski pokret u Srbiji, zajedno sa još 12 organizacija civilnog društa u Srbiji, postao je ,,član kandidat za proširenje” (ECM) Evropsko-ekonomskog socijalnog komiteta. Evropski ekonomski socijalni komitet (EESC), time je postao prva zvanična institucija [...]

  Comments Off on Evropski pokret u Srbiji postao ,,član kandidat za proširenje” Evropsko-ekonomskog socijalnog komiteta (EESC)

  Forum za međunarodne odnose održao okrugli sto na temu: ,,Dva diplomatska džina: Kenan i Kisindžer i evolucija spoljne politike SAD”

  By | February 2nd, 2024|Categories: Vesti|

  U Sredu 31. januara, Forum za međunarodne odnose (FMO) Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) održao je javnu tribinu na temu “Dva diplomatska džina: Kenan i Kisindžer i evolucija spoljne politike SAD”.  Uvodničari ovog skupa [...]

  Comments Off on Forum za međunarodne odnose održao okrugli sto na temu: ,,Dva diplomatska džina: Kenan i Kisindžer i evolucija spoljne politike SAD”

  Pametna specijalizacija kao „svetionik“ regionalnog i lokalnog razvoja

  By | February 1st, 2024|Categories: Vesti|

  Ekonomska decentralizacija i regionalni razvoj igraju ključnu ulogu u stvaranju uravnotežene, inkluzivne, otporne i pravedne nacionalne ekonomije. Cilj je da ekonomske aktivnosti ne budu koncentrisane samo u urbanim centrima, već da se doprinese ravnomernijoj [...]

  Comments Off on Pametna specijalizacija kao „svetionik“ regionalnog i lokalnog razvoja