KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici
Loading...

Avada includes a blog shortcode you can use anywhere on the site!

This blog shortcode was submitted by Markus, one of our Avada users and now on our developing team! It just goes to show what an awesome community we have, everyone is willing to help & share ideas. Dont wait, be a part of the Avada community today!

EVROPSKA UNIJA MORA BITI NAŠ IZBOR

Na upravo završenoj 20. Međunarodnoj konferenciji mladih, održanoj u Kruševu (Severna Makedonija) pod nazivom Evropske vrednosti za budućnost Jugoistočne Evrope, okupio se veliki broj učesnika iz svih zemalja Zapadnog Balkana koji se bave evropskim [...]

By | October 4th, 2022|Categories: Vesti|Comments Off on EVROPSKA UNIJA MORA BITI NAŠ IZBOR

Više od šetnje – ljudska prava u Srbiji, u svetlu Evroprajda

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Friedrich-Ebert-Stiftung fondacijom je 28. septembra 2022. godine održao još jedan panel u ovogodišnjem ciklusu Razgovori o budućnosti Srbije, pod nazivom “Više od šetnje - ljudska prava u [...]

By | September 29th, 2022|Categories: Aktivni projekti, Vesti|Comments Off on Više od šetnje – ljudska prava u Srbiji, u svetlu Evroprajda

Evropski pokret u Srbiji pruža punu podršku LGBTQA+ populaciji

Prvi “Evroprajd” u jugoistočnoj Evropi umesto da bude prekretnica ka osnaživanju LGBTQA+ zajednice, otvorio je mnoga pitanja o njihovom položaju u našem društvu. Uz javni poziv predsedniku Republike Srbije, predsednici Vlade Republike Srbije i [...]

By | September 7th, 2022|Categories: Vesti|Comments Off on Evropski pokret u Srbiji pruža punu podršku LGBTQA+ populaciji