KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

  Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  Prezentacijom istorijata evropskih integracija u Srbiji i dokumenta o budućnosti EU, stručnjaka za evropsko pravo i EU integracije, člana Glavnog odbora EpuS-a, Vladimira Međaka, počela je Nedelja EpuS-a i EU integracija. Ovo je bio prvi događaj u nizu kojim ove sedmice EpuS obeležava 30 godina svog postojanja. Sutra, u okviru Nedelje EpuS-a, završava se humanitarna akcija našeg Foruma mladih. [...]

  Wordpress News

  Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  November 28th, 2022|Comments Off on Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  Prezentacijom istorijata evropskih integracija u Srbiji i dokumenta [...]

  ZAJEDNO ZA RAZVOJ INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

  November 23rd, 2022|Comments Off on ZAJEDNO ZA RAZVOJ INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

  Mladi u Srbiji nemaju dovoljno razvijenu svest o značaju [...]

  Saopštenje u vezi sa konstantnim napadima na portal Okruženje

  November 16th, 2022|Comments Off on Saopštenje u vezi sa konstantnim napadima na portal Okruženje

  Ovim putem želimo da obavestimo sve koji prate [...]

  Photography News

  2811, 2022

  Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  Prezentacijom istorijata evropskih integracija u Srbiji i dokumenta o budućnosti EU, stručnjaka za evropsko pravo i EU integracije, člana Glavnog odbora EpuS-a, Vladimira Međaka, počela [...]

  2311, 2022

  ZAJEDNO ZA RAZVOJ INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

  Mladi u Srbiji nemaju dovoljno razvijenu svest o značaju kulturnih raznolikosti, što je posledica izostanka interkulturalnosti u formalnom sistemu obrazovanja. Preko 40% mladih u Srbiji smatra [...]

  Creative News

  2811, 2022

  Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  Prezentacijom istorijata evropskih integracija u Srbiji i dokumenta o budućnosti EU, stručnjaka za evropsko pravo i EU integracije, člana Glavnog odbora EpuS-a, Vladimira Međaka, počela [...]

  2311, 2022

  ZAJEDNO ZA RAZVOJ INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

  Mladi u Srbiji nemaju dovoljno razvijenu svest o značaju kulturnih raznolikosti, što je posledica izostanka interkulturalnosti u formalnom sistemu obrazovanja. Preko 40% mladih u Srbiji smatra [...]

  Video News

  Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  November 28th, 2022|Comments Off on Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  Prezentacijom istorijata evropskih integracija u Srbiji i dokumenta o budućnosti EU, stručnjaka za evropsko pravo i EU integracije, člana Glavnog odbora EpuS-a, Vladimira Međaka, počela [...]

  Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  Prezentacijom istorijata evropskih integracija u Srbiji i dokumenta o budućnosti EU, stručnjaka za evropsko pravo i [...]

  ZAJEDNO ZA RAZVOJ INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

  Mladi u Srbiji nemaju dovoljno razvijenu svest o značaju kulturnih raznolikosti, što je posledica izostanka interkulturalnosti u [...]

  Off Beat News

  Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  November 28th, 2022|Comments Off on Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  Prezentacijom istorijata evropskih integracija u Srbiji i dokumenta o budućnosti EU, stručnjaka za evropsko pravo i EU integracije, člana Glavnog odbora EpuS-a, Vladimira Međaka, počela [...]

  Počela Nedelje EPuS-a i EU integracija

  Prezentacijom istorijata evropskih integracija u Srbiji i dokumenta o budućnosti EU, stručnjaka za evropsko pravo i [...]

  ZAJEDNO ZA RAZVOJ INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

  Mladi u Srbiji nemaju dovoljno razvijenu svest o značaju kulturnih raznolikosti, što je posledica izostanka interkulturalnosti u [...]