Umro je Erhard Busek, bivši lider Austrijske narodne partije, nekadašnji austrijski vicekancelar, ministar nauke i istraživanja, ministar prosvete, predsednik Evropskog foruma Alpbach i kasnije njegov počasni predsednik, koji je predsedavao Bečkim ekonomskim forumom, bio aktivan u okviru Strategije EU za region podunavlja i do kraja života predsednik Upravnog odbora Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu, počasni profesor brojnih austrijskih i inostranih univerziteta. Bio je čovek sa vizijom, sa neiscrpnom energijom, znanjem i političkom veštinom, koga su izuzetno cenili u njegovoj Austriji, a i širom Evrope.

U našem regionu je zapamćen kao koordinator Inicijative za saradnju u Jugoistočnoj Evropi od 1996.g, izaslanik austrijske vlade za proširenje EU, a pre svega kao specijalni koordinator Pakta za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi, koji je od 2002. do 2008. bio deo naše svakodnevice u toj ulozi. Odlazeći sa tog mesta, odigrao je ključnu ulogu u transformaciji te organizacije u Savet za regionalnu saradnju, koji je 2008. predat samom regionu na upravljanje. Bio je veliki zagovornik ulaska Slovenije i Hrvatske u EU, a potom i država Zapadnog Balkana.

Bio je čest gost naših prestonica i poznato lice sa naslovnih strana i televizijskih ekrana. Kretao se sa lakoćom između svetova političara, poslovnih ljudi, civilnog društva i akademske sredine, povezujući ih na zajedničkim zadacima. Oni koji se bave Zapadnim Balkanom, nikada neće moći da zaobiđu njegovo ime u postjugoslovenskom oblikovanju regiona.