Složenost i zahtevnost procedura javnih nabavki ne predstavlja kamen spoticanja samo za socijalna preduzeća, već često i za manja komercijalna preduzeća, ponekad i velike kompanije. U slučaju socijalnih preduzeća koja svoj profit u najvećoj meri odvajaju za donacije ugroženim i marginalizovanim grupama, ili zapošljavanje njihovih pripadnika, angažovanje stručnjaka za konkurisanje na javne nabavke deluje kao vrlo skup poduhvat.

Zorana Milovanović , Asistentkinja na projektu, Evropski pokret u Srbiji

Da bi dokazali da upravo javne nabavke mogu biti snažan instrument za postizanje bolje budućnosti naših zajednica, prvo smo prikazali primere lokalnih zajednica u Evropi koji primenjuju koncept “Socijalnih javnih nabavki”, potom smo objasnili zašto je država ta koja može kroz javne nabavke doprineti postizanju održivog razvoja iz perspektive društvenog razvoja, osvrnuli smo se i na domaću praksu i kriterijume javnih nabavki, a na posletku, objasnili i kako primena koncepta socijalnih javnih nabavki može da podstakne razvoj socijalnih preduzeća, ekonomskih subjekata koji prioritizuju društvenu korist u odnosu na profit.

U seriji infografika o učešću socijalnih preduzeća u javnim nabavkama, prvom infografikom je prikazano kako izgleda socijalno preduzeće u Srbiji u 2019.godini. Niz se nastavlja sa uvodom u prikaz kako socijalna preduzeća vide javne nabavke? Da li dovoljno poznaju procedure javnih nabavki? Da li su do sada učestvovali u javnim nabavkama? Smatraju li da im učešće u javnim nabavkama može pomoći u rastu i razvoju poslovanja?

Odgovore smo potražili u socijalnim preduzećima koja su popunjavanjem upitnika o “Proceni kapaciteta socijalnih preduzeća za učešće u javnim nabavkama” podržali prikupljanje informacija za izradu modela za merenje svrsishodnosti javne nabavke sa socijalnim elementima koji je prilagođen socijalno-ekonomskim prilikama u Srbiji. Ispitivanje je obuhvatilo  16 socijalnih preduzeća koja se bave različitim ekonomskim aktivnostima, stvaraju društvenu korist namenjenu različitim društvenim grupama, imaju različite obime poslovanja i koja se nalaze u različitim krajevima Srbije. Mini istraživanje, rađeno je za potrebe informisanja na projektu “Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica”.

Složenost i zahtevnost procedura javnih nabavki ne predstavlja kamen spoticanja samo za socijalna preduzeća, već često i za manja komercijalna preduzeća, ponekad i velike kompanije. U slučaju socijalnih preduzeća koja svoj profit u najvećoj meri odvajaju za donacije ugroženim i marginalizovanim grupama, ili zapošljavanje njihovih pripadnika, angažovanje stručnjaka za konkurisanje na javne nabavke deluje kao vrlo skup poduhvat. Samoprocena o nivou informisanosti o procedurama javnih nabavki deluje zadovoljavajuće, dok se ne postavi pitanje prepreka u samom učešću i dok se ne dođe do podataka o obimu dosadašnjeg učešća socijalnih preduzeća u javnim nabavkama. U trećem i čestvrtom infografiku, planiran je prikaz o tome kako izgleda kada socijalno preduzeće učestvuje u javnim nabavkama, kao i šta je potrebno socijalnim preduzećima da povećaju učešće u javnim nabavkama.

Sledi drugi od četiri u nizu infografika koji ilustruju dosadašnja iskustva i mogućnosti učešća socijalnih preduzeća u javnim nabavkama:

No.1. Kapaciteti socijalnih preduzeća za učešće u javnim nabavkama;

No.2. Nivo informisanosti socijalnih preudzeća o proceduri javnih nabavki i obim učešća socijalnih preduzeća u javnim nabavkama;

No.3. Iskustva socijalnih preduzeća koja su do sada učestvovala u javnim nabvkama;

No.4. Iskustva socijalnih preduzeća koja do sada nisu učestvovala u javnim nabavkama.

Tekst je nastao u okviru projekta Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica. Realizaciju projekta finansijski je podržala Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.