Evropski pokret u Srbiji organizuje Konferenciju Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert.
Konferencija će biti održana u utorak, 9. decembra 2014. godine, u Aeroklubu (Uzun Mirkova 4, Beograd), sa početkom u 9 časova.
Glavni cilj konferencije je podizanje nivoa znanja o značaju izgradnje kapaciteta na svim nivoima kako bi se sredstva dostupna iz pretpristupnih pregovora što efikasnije iskoristila i doprinela razvoju naše zemlje.
Evropska unija je donela novi višegodišnji finansijski okvir za period 2014-2020. Srbija će kao zemlja kandidat za članstvo u EU, nastaviti da prima pretpristupnu pomoć i u ovom periodu. Očekuje se da novi instrument za pretpristupnu pomoć nastavi da podržava zemlje kandidate i potencijalne kandidate u pripremama za članstvo kao i u usklađivanju sopstvenih privreda i institucionalnog okvira sa standardima i politikama koje važe u EU.
Konferencija će biti ujedno i prilika da se predstave ključni izazovi kako u korišćenju sredstava iz pretpristupnih fondova u procesu pregovora sa EU tako i u uspostavljanju sistema i izgradnju administrativnih kapaciteta za upravljanje pretpristupnim fondoviam EU. Biće reči i o novinama koje donosi finansijski okvir EU za period 2014- 2020. godine kao i na kom je nivou pripremljenost lokalnih aktera za efikasno korišćenje EU fondova u narednom periodu.
Na Konferenciji će biti predstavljena publikacija Vodič kroz Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020.
Događaj bi trebalo da podstakne dalje ekspertske sastanke i događaje koji će se baviti ovim pitanjem.
AKTIVNOSTI:
  1. Priprema i štampa publikacije Vodič kroz Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020.
  2. Organizacija konferencije Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom
TRAJANJE: Novembar 2014.

Organizator:


Partner:


  PDF DOKUMENTA

Čitaj ili skini (download)

AKTIVNOSTI:

  • Organizacija konferencije Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa Evropskom unijom
  • Priprema i štampa publikacije Vodič kroz Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II 2014-2020.