Download PDF

Na konferenciji ,,Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja“, održanoj 12.09.2023. godine u Medija centru od strane Evropskog pokreta u Srbiji, ekspert Igor Jojkić je predstavio predlog javne politike „Interkulturalnost u obrazovanju“ sa konkretnim preporukama usmernim ka institucijama, srednjim školama, organizacijama civilnog društva i šire, u cilju unapređenja interkulturalnog obrazovanja.

Ovaj dokument predstavlja doprinos procesu primene koncepta interkulturalnosti u obrazovnom sistemu Srbije. Tokom izrade ovog dokumenta analizirana je Strategija razvoja obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije do 2030. godine, kao i Akcioni plan za implementaciju strategije za period od 2021-2023. Navedeni

dokumenti uključuju koncept interkulturalnosti, ali istraživanja ukazuju da postoji potreba za kontinuiranim unapređivanjem interkulturalne pedagogije u cilju razvoja interkulturalnih vrednosti i kompetencija mladih kroz obrazovanje.

Ključni akteri koje prepoznaje ovaj dokument su Ministarstvo prosvete uključujući školske uprave kao organizacionu jedinicu u okviru Ministarstva, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstvo kulture, nastavni i rukovodeći kadar u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu UOV), OCD koje se bave ovom temom, kao i učenici i njihovi roditelji.

Rešenja koja se predlažu ovim dokumentom formulisana su u formatu preporuka sa jasnom naznakom na koga se odnose uz kratak opis trenutnog stanja i predloženog rešenja.

Materijal je proizvod rada Međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja, podržanog od strane eksperata/kinja u oblasti javnih politika, interkulturalnosti i obrazovanja.

Sažetak politike i celokupni rad Međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja deo je aktivnosti u okviru projekta „Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja“, koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog materijala nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, a za njega je isključivo odgovoran Evropski pokret u Srbiji.