Jedno od izdanja emisije Investicije bilo je posvećeno Poglavlju 23. Prilog je snimljen tokom sednice Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati pregovore o pristupanju u ovom Poglavlju. 

 

Tema sastanka bili su dokumenti koji čine dorađeni deo Akcionog plana za Poglavlje 23, a odnose se na pravosuđe, borbu protiv korupcije i osnovna prava.

 

Sednica je održana 15. jula 2015. u prostorijama Narodne skupštine Republike Srbije, a pored članova RG učestvovali su i predstavnici Ministarstva pravde na čelu sa Čedomirom Backovićem, pomoćnikom ministra za evropske integracije i međunarodne projekte i predsednikom Pregovaračke radne grupe za Poglavlje 23.