Autori: Članovi Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji

Izdavači:  Fondacija Fridrih Ebert i Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2015

 

 

Zbornik radova “Izazovi spoljne politike Srbije” izdvaja glavne teme u spoljnoj politici i međunarodnim odnosima Srbije, ali i nekoliko tema koje nemaju visoko mesto na domaćoj agendi, a predstavljaju ilustraciju značajnih spoljnopolitičkih procesa.

 

Zbornik su zajednički pripremili EPuS i Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd, autori radova su članovi Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, naučni radnici, stručnjaci, bivše diplomate i novinari sa dugim iskustvom u spoljnoplitičkim i međunarodnim temama. Među njima su Tanja Miščević, Jelica Minić, Momčilo Pantelić, Milan Karagaća, Srećko Đukić, Pavle Jevremović, i dr.

 

Publikaciji je prethodila istoimena međunarodna konferencija, održana 12. novembra 2015. godine u Beogradu, koja je imala za cilj da doprinese boljem sagledavanju međunarodnog položaja Srbije i otvori široku debatu u javnosti o spoljnoj politici Srbije. Na skupu su analizirani su odnosi sa Evropskom unijom, međunarodnim organizacijama, regionalni odnosi i odnosima sa drugim važnim partnerima kao što su SAD, Rusija, Kina i dr.