U Beogradu je sredinom novembra organizovana poseta Delegacije Saveta Evrope (INGOs) sa ciljem da prikupi informacije o učešću nevladinih organizacija u procesu donošenja odluka u različitim oblastima javnih politika. Posetu je organizovala organizacija Civil Rights Defenders u Beogradu, uz pomoć Stalnog predstavništva Republike Srbije u Savetu Evrope, a sastanci su održani sa predstavnicima države, civilnog društva, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, članovima skupštinskih odbora, kao i sa nezavisnim medijskim organizacijama i asocijacijama. Teme su uključivale pristup pravdi, položaj manjina, način na koji ove organizacije i institucije pomažu izbeglicama i tražiocima azila i sl. Evropski pokret u Srbiji predstavljao je Ivan Knežević, u svojstvu zamenika generalnog sekretara.

Izveštaj Delegacije INGOs Saveta Evrope objavljen je početkom ove godine i poslat srpskim vlastima na komentare. U izveštaju stoji da je Delegacija istraživala republičke i lokalne mehanizme učešća NVO u procesu kreiranja javnih politika.

Zaključeno je da je Srbija ostvarila značajan progres u oblasti kreiranja i poboljšanja institucionalnog okvira za demokratiju i poštovanje ljudskih prava, te da je napredovala kada je u pitanju vladavina prava.

Kao problematično Izveštaj navodi obezbeđivanje slobode medija i slobodnog izražavanja, omogućavanje pristupa informacijama od javnog značaja, te očuvanje nezavisnosti pravosuđa. U ovim oblastima neophodno je poboljšanje.

U Izveštaju takođe stoji da su vlasti u Srbiji prepoznale predstavnike civilnog društva kao partnere koji igraju važnu ulogu u očuvanju principa jednakosti, ljudskih prava, ljudskog dostojanstva, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava.

Izveštaj će biti predstavljen i razmatran sa predstavnicima državnih institucija, ali i sa civilnim društvom, u petak, 26. januara.

Kompletan izveštaj možete pronaći ovde.