Evropski pokret u Srbiji i Albanski institut za međunarodne studije osnovali su 2015. godine Zajednički centar za odnose Albanije i Srbije koji je značajno podstakao bilateralne odnose. Ispitivanja javnog mnjenja sprovedena u ove dve zemlje, kao i Drački forum i Beogradska konferencija Srbija i Albanija – ka evropskoj budućnostI 2016. godine, pokazali su da su mediji bili glavni akteri u oblikovanju percepcija.

Cilj projekta je da doprinese razvoju srpsko-albanskih odnosa i saradnje u raznim oblastima, kao i da identifikuje ideološke, političke, istorijske i kulturne poruke koje sprečavaju napredovanje saradnje i stabilnosti.

Istraživanje koje će se implementirati u okviru projekta analiziraće medijsku sliku Albanije i Albanaca, predstavljenu u srpskim novinama.
Očekivani rezultat projekta je detaljna analiza uzajamnih percepcija i glavnih prednosti i slabosti medijske pokrivenosti dveju zemalja i njihovih bilateralnih odnosa.

Ovaj projekat bi trebalo da pomogne izradi predloga think tank-a kako nastaviti izgradnju boljih međusobnih odnosa zasnovanih na povećanom znanju i razumevanju.
Aktivnosti:

  • monitoring medija
  • analiza medijskih sadržaja
  • pisanje izveštaja

U fazi praćenja medija fokus će biti na prikupljanju i analizi četiri najistaknutije srpske novine: Politika, Blic, Danas i Informer, u periodu od januara do septembra 2017. godine. Podaci se prikupljaju putem Ebart medijske baze podataka gde će istraživači moći da pretraže ceo sadržaj ovih novina u navedenom periodu.

Analiza će sadržati i kvantitativnu i kvalitativnu dimenziju i identifikovaće eksplicitne i implicitne medijske poruke u izabranim novinskim člancima. Predmet analize će biti termin Albanija, kao i Albanci u odnosu na Albaniju (a ne kosovski Albanci) i njegovi kontekstualni odnosi. Svi rezultati će biti klasifikovani, popisani, sa tabelarnim prikazom broja članaka, njihovom dužinom, pozicijom u novinama (naslovna stranica, posebni rubrici itd).

Ciljna grupa: medijski akteri – novinari, urednici, mediji i kulturne organizacije, kao i kreatori politike i šira javnost u Srbiji i Albaniji.

Projekat podržava: Ambasada Republike Italije u Srbiji i Misija OEBS-a u Srbiji

Trajanje projekta: septembar 2017 – decembar 2017.

Aktivnosti:

Dokumenti: