Evropski pokret u Srbiji organizuje javnu diskusiju u formi okruglog stola pod nazivom „Pametnom specijalizacijom do ravnomernog regionalnog razvoja“ u utorak 21. maja 2024. godine u Beogradu u Medija centru (Terazije br.3).

U 2020. godini Srbija je usvojila Nacionalnu strategiju pametne specijalizacije 2020-2027 koja je postavila osnovini strateški okvir i pravac primene pametne specijalizacije u cilju podrške privrednom rastu i razvoju, kao do danas, dva pripadajuća Akciona plana sa definisanim merama politikama podrške. Istovremeno, u proteklim godinama je u Srbiji zabeležen višegodišnje prisutan regionalni disparitet, kao i povećanje jaza između visoko razvijenih i slabije razvijenih područja. Jedan od ključnih aspekata pametne specijalizacije je razvoj regiona kroz ulaganje u delatnosti gde regioni imaju komparativnu prednost u odnosu na ostatak tržišta i gde postoji potencijal za razvoj i inovacije. Nacionalna strategija pametne specijalizacije 2020-2027 i Akcioni planovi za pametnu specijalizaciju imaju prostora za napredak u polju podrške ravnomernom regionalnom razvoju.

Iskusni eksperti, u okviru okruglog stola podeliće svoje uvide i zapažanja na sledeće teme: Koje su potrebe lokalnih zajednica u polju regionalnog razvoja? Kako pametna specijalizacija može doprineti ravnomernom regionalnom razvoju? Koja je uloga agencija za regionalni razvoj u podršci implementacije Strategije za pametnu specijalizaciju? Koji su vidljivi rezultati Strategije pametne specijalizacije? Koju ulogu strateška dokumenta o pametnoj specijalizaciji treba da igraju u ravnomernom regionalnom razvoju? Koji su aktuelni napori za smanjivanje dispariteta između regiona u Srbiji? Koja je pozicija Srbije u Janskom i Jadranskom regionalnom sklopu? Koja je uloga pametne specijalizacije u procesu EU integracija?

U okruglom stolu pozvani su da učestvuju predstavnici relevantnih institucija i organizacija u području pametne specijalizacije i regionalnog razvoja:

  1. Viktor Nedović, SAIGE projekat, Ministarstvo za nauku, tehnološkog razvoja i inovacija
  2. Danijel Dašić, udruženje Nacionalna koalicija za decentralizaciju i udruženje PraviLO
  3. Slavko Lukić, Srpska asocijacija regionalnih razvojnih agencija i Regionalna razvojna agencija Zlatibor

Moderator panel diskusije biće Dragana Đurica, Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji.

Najljubaznije Vas molimo da se za učešće u javnoj diskusiji, prijavite putem formulara (link), do četvrtka 16. maja 2024. godine.

AGENDA

11.00 – 11.30 – Predstavljanje nalaza

11.30 – 13.00 – Okrugli sto

13.00 – 14.00 – Osveženje i networking

Okrugli sto je ujedno i završni događaj na projektu „Pametni regioni Srbije“ koji Evropski pokret u Srbiji sprovodi uz pomoć Beogradske otvorene škole i Swedish International Development Cooperation Agency, u okviru programa EUROPE ASAP.

Projekat je usmeren na unapređenje uslova za regionalni razvoj u Srbiji kroz pametnu specijalizaciju (S4), sa posebnim osvrtom na koordinaciju regionalnih politika i usklađivanje propisa vezanih za planiranje i sprovođenje Kohezione politike EU i koordinaciju strukturnih fondova EU. U sklopu projekta sprovedeno je istraživanje u kojem su učestvovali akteri iz četiri sektora u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije: privrede, akademije, lokalne samouprave i civilnog sektora, gde su iskazali svoju upoznatost sa temmom pametne specijalizacije kao i o kvalitetu i učestaosti međusektorske saradnje. Takođe izrađena je i Strategija zagovaranja za doprinos regionalnom razvoju kroz pametnu specijalizaciju – model Šumadije i Zapadne Srbije, koja preciznije definiše kako javne politike, prvenstveno Nacionalna strategija pametne specijalizacije 2020-2027 i Akcioni plan pametne specijalizacije 2023-2025, utiču na ravnomerni regionalni razvoj, kao i značaj pametne specijalizacije u daljem regionalnom razvoju. Više o projektu možete naći ovde.

Rad Evropskog pokreta u Srbiji podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji – Europe ASAP“.