Crna Gora je u decembru 2010. godine dobila status kandidata, dok su u junu 2012. godine zvanično otvoreni pristupni pregovori. Sveprisutna je posvećenost integracijama i sprovođenju neophodnih reformi, dok ne izostaje ni podrška javnosti koja se kreće između 60 i 75 posto građana zavisno od perioda ispitivanja. Ipak ono što nedostaje jeste suštinsko razumevanje koristi i obaveza koje proces pristupanja donosi od strane građana Crne Gore. Pristupanje EU se posmatra samo sa jedne strane i nedovoljno objektivno zahvaljujući nedovoljno informisanoj javnosti.
Ovim projektom Evropski pokret u Crnoj Gori i Evropski pokret u Srbiji zadovoljiće potrebu za distribucijom relevantnih i proverenih informacija i znanja i omogućiti građanima Crne Gore, duboko razumevanje EU politika, podrške kao i sveobuhvatnog procesa integracija.
Opšti cilj projekta
Cilj projekta je da se podigne svest o procesu evropskih integracija u lokalnim zajednicama Centralne Crne Gore.
Specifični ciljevi

  • Obezbediti objektivne, relevantne i razumljive informacije koje se tiču Evropske Unije.
  • Obrazovati odabrane društveno- ekonomske aktere o prednostima, obavezama i odgovornošću koju donosi proces integracija Crnoj Gori.
  • Uticati na stvaranje objektivnog i na činjenicama baziranog razumevanja svih aspekata procesa evropskih integracija u lokalnim zajednicama.

Aktivnosti

  • Info sesije

Organizacija i implementacija EU info sesija za tri grupe odabranih društveno- ekonomskih aktera ( organizacija 2 info kampa za mlade, organizacija tri info sesije i treninga za poljoprivrednike, organizacija tri info sesije i treninga za mala i srednja preduzeća).

  •  Info brošure

Priprema, publikacija i diseminacija info brošure ’’ Šta nam Evropa donosi?’’ ( priprema i štampanje brošure, promocija brošure na 6 medija i promocija događaja, distribucija brošure)

  • Info leci

Priprema, publikacija i diseminacija info letaka ’’ Šta nam Evropa donosi?’’ ( priprema i štampa letaka, distribucija letaka na 6 akcija, dalja distribucija letaka ka zainteresovanim stranama)

  •  Dan Evrope

Obeležavanje Dana Evrope u Podgorici i Nikšiću.

  • Medijske i promotivne aktivnosti

Biće obavljane korišćenjem novih i tradicionalnih medija.

Ciljna grupa
Mala i srednja preduzeća, poljoprivrednici, studenti i srednjoškolci.
Vremenski okvir za realizaciju
Projekat se realizuje u periodu od februara 2014. do februara 2015. godine
Aktivnosti će se sprovoditi na teritoriji opština: Podgorica, Nikšić, Danilovgrad, Cetinje, Mojkovac i Kolašin.
Projekat finansijski podržava Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori.

Organizatori:


 

Donatori: