Evropska unija ima veliki broj programa praksi i stručnog usavršavanja otvorenih za mlade, kao i za državljane Srbije. Ovde možete pronaći više o tim programima:

Guillaume Pichelin, Volonter, Evropski pokret u Srbiji

Evropski volonterski servis :

Sara, 27 godina :

„Kada sam imala 25 godina,  provela sam deset meseci u Francuskoj, u mestu Quimper.

Volontirala sam u lokalnoj srednjoj školi, gde sam pisala članke za školske novine. Takođe, bila sam asistent nastavnicima engleskog i francuskog jezika, a imala sam i priliku da francuske učenike učim srpski. To mi je omogućilo da sa njima podelim svoju kulturu i tradiciju. Zajedno sa kolegama volonterima, radila sam na projektu koji je bio deo malog festivala koji je imao za cilj da istakne akcije Evropske unije. Pored toga, promovisala sam Evropski volonterski servis tako što sam organizovala događaj na koji sam pozvala bivše volontere kako bi zajedno govorili o ekološkim problemima. Radila sam i na sajtu povezanim sa školom kako bih promovisala ovu temu.

Zahvaljujući ovom iskustvu unapredila sam znanje francuskog i stekla veštinu da istovremeno govorim različite jezike. Upoznala sam neke od mojih danas najboljih prijatelja i stekla drugu porodicu. Moja cimerka i ja smo se povezale preko ljubavi za kuvanjem, a ona me je podržala u nameri da se vratim kući autostopom. Ovo mi je omogućilo da još bolje upoznam zemlju. Moje učešće u Evropskom volonterskom servisu me je veoma promenilo i pomoglo mi da se osamostalim.“

Evropski volonterski servis je međunarodni volonterski program finansiran od strane Evropske k omisije. Svi zainteresovani mladi sa prebivalištem u Evropi, uzrasta od osamnaest do trideset godina, mogu da budu međdjunarodni volonteri u nekoj organizaciji ili javnoj ustanovi. Volontiranje može biti u zemljama Evrope, Afrike, Azije ili Južne Azije i traje  od dva do dvanaest meseci. Putni troškovi su pokriveni od strane organizacije programa.

Zahvaljujući međunarodnoj dimenziji i neformalnom pristupu, Evropski volonterski servis je jedinstvena prilika koja će vam omogućiti da dođete u kontakt sa drugim kulturama. Pružiće vam priliku da steknete nove veštine koje su korisne za lični i profesionalni razvoj.

Evropski volonterski servis je primarno osmišljen kako bi promovisao a aktivno građanstvo i širio duh tolerancije među mladima. Učešćem u ovom programu naučićete novi jezik. Za vreme trajanja volontiranja, moraćete da prihvatite obaveze i odgovornost koje vam je poverila vaša organizacija. Upravo zato je važno da znate da ovaj servis nije poput drugih programa volontiranja ili praksi pri nevladinim organizacijama, a nije ni turistička aktivnost ili kurs jezika u stranoj zemlji.

Evropski volonterski servis predlaže projekte u različitim oblastima kao što su: kultura, međunarodna mobilnost, sport, društvena zaštita, umetnost, slobodno vreme, mediji i komunikacije, zaštita životne sredine, obrazovanje i ruralni razvoj.

O prilikama se možete informisati ovde: https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en

Studentska mobilnost sa Erasmus+

Aleksandar, 24 godine:

“Na Erasmus programu bio sam 2018. godine u Španiji. Tokom prve dve nedelje upoznao sam lokalne studente, kao i sam grad. Išao sam na brojna putovanja i proslave, gde sam upoznao zanimljive ljude, ali sam i bolje upoznao špansku kulturu. Sa prijateljima sam probao mnogo novih stvari i stekao nova iskustva. Na fakultetu sam morao da položim sve ispite, koji su bili na španskom, a pre odlaska u Španiju nisam govorio taj jezik. Bio sam primoran da brzo savladam španski, ali baš zato ga danas tečno govorim. Pošto sam bio deo međunarodne zajednice uspeo sam i da unapredim znanje engleskog. Tokom ovog iskustva bio sam odvojen od porodice i morao sam da naučim kako da budem samostalan i da se prilagodim novoj kulturi. Nedavno sam diplomirao na master studijama turzima i planiram da se zaposlim u Španiji.”

Od 2019. godine u  ovom programu mogu učestvovati svi studenti Evropske unije kao i studenti iz Severne Makedonije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Turske i Srbije. Erasmus+ program omogućava studentima svih nivoa studija da budu deo studentske razmene i studiraju u inostranstvu.

Tokom studentske razmene studenti mogu da obavljaju jednu ili više aktivnosti: npr mogu provesti semestar studiranja u inostranstvu na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (HEI) i / ili mogu odraditi pripravnički staž u inostranstvu. Razmena studenata može trajati najmanje tri meseca, a najviše dvanaest meseci. Razmene studenata organizuju fakulteti koji učestvuju u Erasmus+ bilateralnim razmenama. Za više informacija o konkretnim mogućnostima i dostupnim partnerstvima između vaše visokoškolske ustanove i institucija u inostranstvu, posetite vebsajt vašeg fakulteta. Takođe, putem programa Erasmus Mundus Joint Master Degree, kandidati koji traže punu stipendiju na master nivou mogu da se prijave za međunarodni, prestižni integrisani master program koji zajednički izvode međunarodne visokoškolske institucije.

Pripravništvo u Evropskoj uniji

Nevena, 28 godina:

„Bila sam pripravnik programa Bluebook u „DG NEAR” 2019. godine, u jedinici za reviziju i unutrašnju kontrolu. To je bilo fantastično iskustvo tokom kog sam zaista produbila svoje razumevanje Evropske unije. EU procesi često se čine apstraktnim kada se posmatraju iz daleka, a posebno iz zemlje kandidata za članstvo. Stoga je za mene najveća vrednost ove prakse bila sticanje unutrašnje perspektive institucija EU i načina na koji one funkcionišu. Želela bih da istaknem da je u mojoj grupi bilo 630 pripravnika iz EU (od 8-9000 podnosilaca zahteva za EU) i 20 pripravnika iz zemalja izvan EU (od 6-7000 podnosilaca zahteva iz celog sveta). Dakle, iako je ovo bila neverovatna prilika, ne bih smatrala da je to prilika koju EU nudi svim građanima Srbije, jer je veoma teško da se dobije. Ipak, zaista sam uživala da radim u multikulturalnom okruženju, kao i u mojoj generalnoj direkciji sa ostalim pripravnicima. Upoznala sam mnogo neverovatnih ljudi sa kojima sam i dalje bliska i sve u svemu, moje vreme u Briselu je bilo ispunjeno, a ovo iskustvo mi je promenilo život. Pre prakse, magistrirao sam evropske integracije i radila sam u Ministarstvu finansija na ugovaranju i finansiranju projekata koje finansira EU. Dakle, već sam blisko sarađivala sa „DG NEAR“, ali bilo mi je zaista zanimljivo da radim i na drugoj strani.

Posle Brisela, otišla sam u Veliku Britaniju na master studije javne uprave na Univerzitetu u Birmingenu. Dobila sam prestižnu stipendiju Chevening, koju dodeljuje Britansko odeljenje za spoljne poslove i Komonvelt. Moje istraživanje je bilo usmereno na Srbiju, a master rad bio je na temu “Uticaj Evropske unije na reformu javne uprave u Srbiji”. Danas radim kao savetnik u kabinetu premijera u timu za reformu javne uprave.“

Evropska unija nudi brojne ponude programe praksi. Za njih se može prijaviti svaki građanin EU ili zemlje kandidata. Potrebno je znanje naprednog nivoa engleskog ili francuskog jezika. Većina kandidata je studirala pravo, političke nauke, međunarodne odnose, studije EU ili ekonomiju. Međutim, kandidati dolaze i iz drugih sfera poput prevođenja, ljudskih resursa, komunikacija, studija obrazovanja, računarskih nauka, grafičkog dizajna, multimedija, poljoprivredne tehnologije, biohemijskog inženjeringa, zdravlja i bezbednosti hrane, upravljanja energijom, životne sredine, vazduhoplovnog inženjeringa…

  • Praksa u Bluebook-u: Komisija dva puta godišnje nudi petomesečne plaćene prakse u direkcijama, institucijama i agencijama EU. Naknadne mogućnosti za karijeru mogu se razlikovati između ovih različitih entiteta. Ne postoji starosno ograničenje za učešće u programu prakse, a dodatak za troškove života za sesije 2021. godine iznosiće 1.229,32 € mesečno. Postoje dve sesije godišnje koje traju:

○ Od početka marta do kraja jula

○ Od početka oktobra do kraja februara.

Za dodatne informacije posetite https://ec.europa.eu/stages/home_en

  • Pripravništvo u Savetu Evropske unije: Generalni sekretarijat Saveta (GSC) svake godine nudi četiri vrste praksi: plaćenu, neplaćenu, praksu rezervisano za učenike škola državne uprave i posebne programe za pripravnike sa invaliditetom. Biti pripravnik u Savetu Evropske unije (neformalno poznat i kao Savet EU) pružiće vam priliku da steknete iskustvo iz prve ruke u radu GSC-a i bolji uvid u procese i politike institucija EU. Takođe, radićete u multikulturalnom, višejezičnom i multietničkom okruženju. Svake godine je na raspolaganju oko 100 mesta za plaćene prakse, oko 20 mesta za neplaćene obavezne prakse i do 6 mesta za plaćene pripravnike sa invaliditetom. Pripravnički staž je podeljen na dva različita perioda, svaki u trajanju od po pet meseci:

○ 1. februara do 30. juna

○ 1. septembra do 31. januara

Za više informacija posetite: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/.

  • Šumanova praksa za Evropski parlament: Šumanove prakse su plaćene i mogu se obavljati u jednom od zvaničnih mesta rada Evropskog parlamenta – Briselu, Luksemburgu ili Strazburu – ili u kancelarijama EP za vezu u državama članicama. Ovo iskustvo će unaprediti vaše obrazovanje i stručno osposobljavanje. Pružiće vam bolji uvid u rad institucija EU i Evropskog parlamenta, koji je ključni forum za donošenje odluka i političku debatu na nivou EU. Praksa se može obavljati u širokom spektru oblasti, kao što su unutrašnja i spoljna politika EU, finansije, pravo, administracija, infrastruktura i logistika, komunikacija ili informacione tehnologije. Šumanove prakse se obavljaju u periodu od pet meseci:

○ Od 1. oktobra do 28. februara

○ Od 1. marta do 31. Jula

Za više informacija posetite:https://ep-stages.gestmax.eu/website/application-informations.

  • Praksa u Evropskom ekonomskom i socijalnom savetu i Komitetu regija: Dva puta godišnje Evropski ekonomski i socijalni savet nudi pripravništvo u trajanju od pet meseci diplomiranim studentima). Pored toga, EESC može ponuditi kratke, neplaćene prakse u trajanju od jednog do tri meseca, univerzitetskim diplomcima ili studentima koji da bi diplomirali moraju da završe period stručnog usavršavanja (kratkoročni staž).

○ Za više informacija posetite: https://vvv.eesc.europa.eu/en/vork-vith-us/traineeships.

  • Pripravništva za delegacije EU: Evropska unija ima dugu tradiciju nuđenja prilika za pripravništvo u delegacijama EU širom sveta. Pripravništva u delegacijama EU pružaju polaznicima jedinstveno iskustvo u svakodnevnom radu delegacije EU, dok ih uče o zastupanju interesa i vrednosti EU izvan EU. Takođe polaznicima se nudi prilika da primene znanje stečena tokom studija ili ranog profesionalnog života.

Za više informacija posetite: https://eeas.europa.eu/headkuarters/headkuartershomepage/39144/traineeship-eu-delegation_en.

Nastavak ove teme na blogu za dve nedelje.