Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016 rezultat je rada Radnih grupa NKEU u drugom ciklusu i predstavlja trajno svedočanstvo o toku, dinamici i sadržaju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Koncipirana je tako da se može pratiti napredak po oblastima, promene u politikama Evropske unije, kao i ključne teme koje su bile u fokusu organizacija civilnog društva u svakom od poglavlja.

Knjiga preporuka je izvor informacija o stavovima Nacionalnog konventa prema pregovaračkim pozicijama i merama Vlade kojima se ispunjavaju merila i primenjuju evropski standardi u Srbiji.