Knjiga preporuka –  nastala kao rezultat rada 21 radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji (NKEU), koji je na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) formiralo inicijalno 17 a na kraju 19 organizacija civilnog društva (OCD) Srbije, kako bi se obezbedilo aktivno učešće aktera civilnog društva u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.

U prvoj godini rada Nacionalnom konventu se pridružila 571 organizacija čiji su predstavnici stalni članovi radnih grupa. Radne grupe održale su 42 sastanka na kojima je učestvovalo blizu 1500 učesnika iz vlade, parlamenta i OCD (nevladinih organizacija, sindikata, fakulteta, instituta, profesionalnih udruženja, medija, lokalnih samouprava, asocijacija privrede, strukovnih udruženja..). Održane su dve plenarne sednice na početku i na kraju prve godine NKEU, na kojima je prvo, dobijena politička podrška za uspostavljanje NKEU i zatim, predstavljeni rezultati rada, zaključci i preporuke koji su odštampani u Knjizi preporuka. Ona predstavlja zaključke i preporuke svih radnih grupa koji su rezultat otvorene i kvalitetne rasprave i dijaloga i sa predstavnicima nadležnih institucija, i predstavljaju iskren doprinos civilnog društva da se pregovarački proces obavi kvalitetno, uspešno i efektno.

 


Knjiga preporuka je pripremljena uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Fonda za otvoreno društvo.