U sredu, 19. oktobra od 12.00h u prostorijama Centra za monitoring i aktivizam u Čačku, biće održan Konsultativni sastanak o razvoju socijalnog preduzetništva.

Socijalno preduzetništvo predstavlja multisektorsku temu koja može osigurati dugoročno rešavanje niza društvenih problema u lokalnim zajednicama. Konsultativni sastanak organizuje se sa ciljem razmene informacija o potrebnim merama podrške razvoju socijalnog preduzetništva u lokalnim uslovima. Zakon o socijalnom preduzetništvu je usvojen početkom 2022. godine nakon decenije intenzivnog rada sa donosiocima odluka. Međutim, postojanje zakona ne garantuje njegovu primenu, odnosno unapređenje okruženja za delovanje socijalnih preduzeća i poboljšanje položaja njihovih korisnika. Važno je dovesti u vezu realne potrebe socijalnih preduzeća, potpornih organizacija i lokalnih zajednica sa instrumentima politika i merama koje mogu podržati razvoj ekosistema u lokalnim uslovima.

„Takođe, od izuzetne je važnosti da se u ovaj proces uključe građani i uzmu u obzir potrebe lokalnih zajednica. Zato Vas, u ime Evropskog pokreta, pozivamo na javni konsultativni sastanak na kome želimo da čujemo Vaše mišljenje o potencijalima za delovanje i saradnju svih lokalnih činilaca u procesu implementacije Zakona o socijalnom preduzetništvu i Programa za razvoj socijalnog preduzetništva u gradu Čačku“, navodi se u pozivu Centra za monitoring i aktivizam.

Poziv za učešće u konsultativnom sastanku upućeno je socijalnim preudzećima, organizacijama civilnog društva, predstavnicima lokalnih vlasti, građanima i drugim zainteresovanim akterima u Čačku i okolnim lokalnim zajednicama.

Konsultativni sastanak – Razvoj socijalnog preudzetništva u Čačku organizuje Centar za monitoring i aktivizam u okviru partnerstva sa Evropskim pokretom u Srbiji na projektu  „Jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva” koji predovodi Koalicija za razvoj solidarne ekonomije. Projekat se realizuje u okviru ACT projekta, koji u partnerstvu sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a koji se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.