Socijalna preduzeća u Srbiji posluju u neregulisanom i nestimulativnom okruženju, te stoga akteri imaju ograničen manevar za šire delovanje.

Organizacije civilnog društva se često zalažu za inovacije politika u ovoj oblasti, a takođe često pokreću i stvaranje socijalnih preduzeća.

Dobar primer za to je okupljanje organizacija civilnog društva u Koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva, koja je snažno posvećena stvaranju održivog sistema podrške sektoru socijalnih preduzeća.

Socijalna preduzeća nastavljaju da intrigiraju stručnu i širu javnost svojom sposobnošću da rešavaju različite izazove i probleme u savremenom društvu. Ideja da socijalna preduzeća igraju ključnu ulogu u podršci ekonomskom razvoju, stvaranju uslova za zapošljavanje i poboljšanje dobrobiti lokalnih zajednica veoma je potcenjena na nivou država članica, pa se ona neretko u velikoj meri zanemaruju ili smatraju isključivo kao inicijative za integraciju rada.

Proces evropskih integracija podstakao je formiranje sektora socijalnog preduzetništva u Srbiji. Udeo društvenih preduzeća u srpskoj privredi je skroman, ne samo u odnosu na druge sektore u Srbiji, već i u poređenju sa doprinosom ovih kompanija u evropskim zemljama. U sektoru socijalnih preduzeća zaposleno je 10.326 osoba, što predstavlja 0,6% ukupnog broja zaposlenih u Srbiji.

Opšti cilj projekta je da doprinese stvaranju podrške za razvoj socijalnog preduzetništva, a to će postići kroz specifične ciljeve jačanjem kapaciteta kroz povezivanje resursa u procesu zagovaranja inovativnih politika usmerenih na socijalna preduzeća, izgradnju strategije, podizanje svesti šire javnosti o socijalnom preduzetništvu.

Projektne aktivnosti:

  • Organizacija i implementacija strateškog planiranja KoRSP,
  • Različite aktivnosti podizanja svesti ciljnih grupa za podizanje znanja o socijalnom preduzetništvu.

 

Vremenski okvir: Mart – decembar 2018.

Donator projekta je Fondacija Hajnrih Bel u Srbiji.