Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa dnevnim listom “Blic”, je u godini svog punoletstva, predstavio široj javnosti, u četiri nastavka, realizovane aktivnosti ove organizacije građanskog društva posvećene mladima, mobilnosti, obrazovanju, inovacijama, kampanjama javnog zagovaranja i podršci procesu evropskih integracija Srbije.

Cilj ove inicijative bio je da se predstavljanjem primera dobre prakse i rezultata rada promoviše pozitivna slika i značaj rada organizacija građanskog društva, kao i da se građani, uvidom u prethodne i planirane aktivnosti ove organizacije, podstaknu na aktivnije uključivanje u proces reforme društva.

Tokom decembra 2010. i januara 2011. godine objavljena su četiri tematski strukturisana dodatka, koji su dostupni i na internet stranici EPuS.

Blic Podlistak 1

Objavljeno 23. decembra 2010.

Preuzmi publikaciju.

Blic Podlistak 2

Objavljeno 30. decembra 2010.

Preuzmi publikaciju.

Blic Podlistak 3

Objavljeno 13. januara 2011.

Preuzmi publikaciju.

Blic Podlistak 4

Objavljeno 20. januara 2011.

Preuzmi publikaciju.