KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Press Clipping

RTS Šta radite bre? o javnoj raspravi IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i izazovi u procesu pregovora Srbije sa EU

Prilog o skupu "IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i novi izazovi u procesu pregovora Srbije sa EU", u emisji "Šta radite bre?" na Radio-televiziji Srbije emitovanoj 9. decembra 2014. godine. Više o skupu možete pročitati na ovde.

By | January 26th, 2015|Categories: Press Clipping|Comments Off on RTS Šta radite bre? o javnoj raspravi IPA II 2014-2020: Nove mogućnosti i izazovi u procesu pregovora Srbije sa EU