KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Medium Alternate

/Medium Alternate
1509, 2023

KONFERENCIJA: ,,Budućnost dekarbonizacije u Srbiji i iskustvo zemalja Višegradske grupe (V4)”

By | September 15th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on KONFERENCIJA: ,,Budućnost dekarbonizacije u Srbiji i iskustvo zemalja Višegradske grupe (V4)”

Evropski pokret u Srbji je sa partnerima održao konferenciju „Budućnost dekarbonizacije u Srbiji i iskustvo zemalja Višegradske grupe (V4)“ dana 14.09.2023.godine. Konferencija je bila posvećena diskusijama o značaju postupnog [...]

1309, 2023

Konferencija “Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja”

By | September 13th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on Konferencija “Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja”

Evropski pokret u Srbiji pokrenuo je inicijativu formiranja Međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja u srednjim školama u okviru projekta „Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja“ sa ciljem umrežavanja [...]

809, 2023

Kako Srbija da smanji proizvodnju struje iz uglja?

By | September 8th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on Kako Srbija da smanji proizvodnju struje iz uglja?

Da bi ubrzala proces dekarbonizacije, Srbija pored razvoja energetskih propisa, mora da radi na njihovoj adekvatnoj implementaciji, odnosno da gradi i ulaže u neophodne kapacitete, da ulaže u transfer i [...]

2908, 2023

SARADNJOM DO KONKRETNIH REŠENJA ZA RAZVOJ INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA

By | August 29th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on SARADNJOM DO KONKRETNIH REŠENJA ZA RAZVOJ INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA

U utorak, 29. avgusta 2023. godine održan je peti po redu sastanak Međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja, sa ciljem zajedničkog rada na Nacrtu predloga javne politike: „Interkulturalnost [...]