KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Medium Alternate

/Medium Alternate
1708, 2023

Podkast: Pametni regioni – Pametna specijalizacija

By | August 17th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on Podkast: Pametni regioni – Pametna specijalizacija

U ovoj epizodi podkasta govori se o pametnoj specijalizaciji, kao novom konceptu regionalnog razvoja i regionalne politike u Evropskoj uniji. Domaćin podkasta: Dr Valentina Ivanić, koordinatorka, Radna grupa Nacionalnog [...]

1508, 2023

INFOGRAFIKA – ZA PRAVEDNIJE I INKLUZIVNIJE OBRAZOVANJE

By | August 15th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on INFOGRAFIKA – ZA PRAVEDNIJE I INKLUZIVNIJE OBRAZOVANJE

Šta sadrže smernice za razvoj interkulturalnog obrazovanja u srednjim školama oko kojih su se usaglasile članice Međusektorske radne grupe za razvoj intekrulturalnog obrazovanja? Kako izgleda međusektorska saradnja javnih institucija, [...]

208, 2023

Modeli lokalne podrške ženskom preduzetništvu

By | August 2nd, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on Modeli lokalne podrške ženskom preduzetništvu

Imajući u vidu značaj ženskog preduzetništva i činjenice da se uprkos napretku koji je postignut u poslednjem periodu, žensko preduzetništvo u Srbiji  još uvek suočava sa brojnim izazovima,  Evropski pokret u Srbiji [...]

2407, 2023

Revidirana metodologija i pristup postepenog uvođenja Zapadnog Balkana

By | July 24th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on Revidirana metodologija i pristup postepenog uvođenja Zapadnog Balkana

U februaru 2020. godine, Evropska komisija je pokrenula inicijativu ,, Unapređenje procesa pridruživanja – kredibilna EU perspektiva za Zapadni Balkan“, sa ciljem da se unapredi pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana [...]

1407, 2023

ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O PERCEPCIJI SRBIJE I SRBA U ALBANIJI

By | July 14th, 2023|Categories: Vesti|Comments Off on ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNJENJA O PERCEPCIJI SRBIJE I SRBA U ALBANIJI

Istraživanje javnog mnjenja o percepciji Srbije i Srba u Albaniji, koje je sproveo Albanski institut za za međunarodne studije, pokazuje da 44% građana Albanije ocenjuje da dve zemlje imaju normalne odnose, 20% [...]