Međunarodni evropski pokret izdao je saopštenje o situaciji u Srbiji, u kojem se ističe problematičan odgovor Vlade Srbije na pandemiju COVID-19 i ukazuje na duboke nedostatke demokratije u zemlji, a EU se poziva da reaguje. Uz saopštenje, pokrenuta je i peticija “Demokratija u Srbiji je u opasnosti – EU mora da reaguje”.

“Od početka pandemije COVID-19, režimi u Evropi i širom sveta koristili su krizu za kompromitovanje demokratskih principa. Nedavni događaji u Srbiji u skladu su sa ovim trendom i predstavljaju negativan razvoj događaja za demokratiju i građanski prostor u zemlji koja je već neko vreme na putu ka pristupanju EU, ali u kojoj je demokratija već godinama brzo propada”, stoji u saopštenju.

Evropski pokret ističe da je upravljanje Vlade Srbije zdravstvenom krizom pokrenulo mnoga pitanja.

“Odluka da održi velike javne događaje i nastavi sa izborima na nacionalnom nivou, u jeku zdravstvene krize, zbunila je mnoge i učinila da najave drakonskih mera zaključavanja odmah nakon izbora izgledaju politički motivisane. U zemlji u kojoj plamti sumnja da je vlast manipulisala podacima o infekcijama i smrtnim slučajevima uzrokovanim COVID-19, poverenje je već bilo na niskom nivou”, stoji u saopštenju.

U takvoj atmosferi, osnovno je pravo građana da zahtevaju odgovornost svoje Vlade, stoji u saopštenju.

“Talas protesta koji su pokrenuli mladi i kome su se pridružili građani svih slojeva društva, manifestacija je želje građana Srbije da izraze svoju legitimnu zabrinutost Vladinim postupcima u vezi sa njenim odgovorom na pandemiju. Njihovo pravo na protest ne bi trebalo da bude uskraćeno, niti se na njega treba odgovarati nasiljem. Pokušaj ućutkivanja demonstranata i novinara upotrebom sile predstavlja kršenje osnovnih prava. Slično tome, sloboda da se protestuje ne sme biti uzurpirana od strane male manjine demonstranata namerenih da to pravo zlouptrebe nasiljem”, navodi Međunarodni evropski pokret.

Nakon godina neprekidnog udaljivanja od evropskih demokratskih normi, trenutni politički nemiri koji su zahvatili Srbiju nisu simptom zdravstvene krize, ocenjuje ova organizacija. To je rezultat, kako se navodi, dubljih, dalekosežnijih strukturnih i demokratskih nedostataka u zemlji.

“Nužno je da mere koje je Vlada Srbije usvojila tokom vanredne situacije ostaju proporcionalne pretnji koje kriza izaziva i da poštuju demokratske vrednosti. Građanima je potrebna otvorenost u vezi sa odlukama koje ih pogađaju i koji žele da budu uključeni u odgovor na zdravstvenu krizu koja je odnela previše života. Civilnom društvu i medijima treba dati snažnu, nezavisnu ulogu u nadgledanju puta zemlje ka oporavku”, stoji u saopštenju.

Nakon pandemije, demokratske i strukturne reforme, koje će zaštititi inkluzivno i transparentno odlučivanje, ojačano od strane nezavisnih medija i omogućavanje dijaloga sa civilnim društvom, od ključnog su značaja za vraćanje poverenja građana i zadržavanje puta ka evropskoj budućnosti, navodi Evropski pokret.

“Transformativna snaga evropskih integracija u osnovi sadrži potrebu za pokazivanjem poštovanja vladavine prava i osnovnih demokratskih principa u Srbiji, u skladu sa osnovnim vrednostima EU. EU mora osigurati da Vlada Srbije ispuni svoje obaveze u kontekstu pregovora o pristupanju”, navodi se.

Evropska unija je zajednica vrednosti zasnovana na osnovnim i ljudskim pravima, zaključuje se u saopštnju. EU i njene institucije, kao i države članice i nedržavni akteri, moraju uložiti snažniji i ciljaniji napor da podržavaju i promovišu evropske vrednosti i osnovna prava u državama članicama i zemljama kandidatima.

European Western Balkans, 22. jul 2020.