Dok mladi generalno podržavaju demokratiju kao sistem dobrog upravljanja i prepoznaju značaj medija i civilnog društva u zdravom društvu, a njihov stav o primeni demokratskih i evropskih vrednosti  je zabrinjavajuće nepovoljan. Ovo je rezultat kolektivnih strahova koji proizilaze iz neadekvatnog upravljanja, kao i sumnje mladih da imaju dovoljno mogućnosti i moći da pokrenu promene.

Rešavanje ovih izazova zahteva osnaživanje civilnog društva, posebno kroz jačanje kapaciteta mladih da budu pokretači društvenih promena i generatori pozitivnog društvenog uticaja.

Stoga ovaj projekat ima za cilj da podstakne aktivizam mladih u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jačajući njihov kapacitet za angažovanje u rešavanju izazova u lokalnim zajednicama, uz promovisanje demokratskih i evropskih vrednosti.

Ovaj 15-mesečni projekat obuhvata mapiranje potreba učesnika, 2 radionice u okviru 2 hub-a za mlade „Mladi su (za) rešenje“ za 80 mladih učesnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, razvoj mikroplanova za omladinske akcije na lokalnim nivoima i dinamična kampanja za promociju omladinskih predloga za pozitivne promene u lokalnim zajednicama.

Aktivnosti u okviru projekta:

  1. Mapiranje i selekcija učesnika iz 3 zemlje
  2. Procena potreba
  3. Zimski i letnji Hub
  4. Publikacija o inicijativama omladinskog liderstva „Mladi su (za) rešenje“

Trajanje: 1. oktobar 2023 – 30. decembar 2024

Ovaj Projekat je finansiran kroz grant Ambasade SAD u Beogradu.