Aktivisti i vršnjački edukatori Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji, Luka Milovanović i Ilija Gavrilović, održali su 18. septembra u Politehničkoj školi u Subotici, četvri po redu Evropski čas u okviru projekta EnlargEUrope. Ovog puta učenici su imali priliku da pitaju i razgovaraju o vrednostima na kojima počiva Evropska unija, kao i o njihovom viđenju vrednosti u Srbiji.

Na samom početku časa učenicima se obratila Isidora Martinenko, potpredsednica Foruma mladih, koja je uputila učenike u dosadašnji rad Evropskog pokreta u Srbiji, kao i aktivnosti u okviru projekta EnlargeEUrope sa akcentom na prethodne Evropske časove.

Tokom časa učenici su imali priliku da se aktivno uključe, diskutuju i pitaju sve šta ih zanima, dok je fokus samog časa bio na fundamentalim vrednistima Evropske unije, kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava. Aktivisti Foruma mladih su istakli da za njih ovakav sistem vrednosti povezuje evropske narode dajući im osećaj pripadnosti, zajedništva i zajedničkog identiteta.

Pored edukativnog dela časa, učenici su imali priliku da u grupama učestvuju u radionici tokom koje je su ređali ove vrednosti od najvažnije do najmanje važne. U većini, kao najvažniju vrednost su isticali slobodu, kao nešto bez čega ne možemo da razgovaramo o ostalim vrednostima. Kao najmanje važnu su isticali demokratiju, bez nekog posebnog objašnjenja, što je zabrinjavajuće, ali ide u prilog poslednjim istraživanjima u kojim mladi sve manje vide demokratiju kao najbolji oblik vladavine.

Projekat “EnlargEUrope sprovodi Evropski pokret u Srbiji, u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Hrvatske, Crne Gore, Rumunije, Poljske i Litvanije. Cilj projekta je da doprinese boljem razumevanju i promociji značaja procesa proširenja kroz povezivanje prošlog i aktuelnog iskustva građana sadašnjih, ali i budućih građana Evropske unije. Projekat sufinansira Evropska unija kroz program Evropa za građane i građanke.