Aktivisti Foruma Mladih Evropskog Pokreta u Srbiji, Bojan Latinović i Oleg Slatina, održali su 10. oktobar, Evropski čas u Gimnaziji u Ivanjici na temu kako i zašto je EU nastala. Ovo je ujedno bio i poslednji Čas u okviru projekta EnlargEUrope.

Učenicima su bili predstavljeni glavni razlozi za nastanak Evropske unije, neki od ključnih pobornika ideje o ujedinjenoj Evropi, kao i hronologija njenog nastanka i evolucije. Naročito je bila potencirana ekonomska dimenzija procesa realizacije evropskog projekta.

Edukatori su sa učenicima razgovarali o EU kao o mirovnom projektu sa različitim dimenzijama saradnje, a učesnike je posebno interesovala mogućnost uspostavljanja sličnog modela na prostoru Balkana kroz proces evropskih integracija.

Učenici su Evropsku uniju najviše dovodili u vezu sa ekonomskom saradnjom, smanjenjem i ukidanjem spoljnotrgovinskih barijera. Mnogi su videli pitanje odnosa Beograda i Prištine kao jednu od glavnih prepreka u procesu pristupanja Srbije u Uniji. Nakon predavanja i razgovora, organizovan je zabavan kviz znanja na temu Časa. Svaki učenik dobio je primerak knjige Zvoni za Evropu.