Glavna poruka međunarodna konferencija ’’Promena Ustava na putu ka EU: Šta pravosuđu donose predloženi amandmani?’’ je da Ustav neće doneti potreban kvalitet mladoj demokratiji kao što je srpska, ako promena Ustava bude zasnovana na prihvatanju i zadovoljavanju tek minimuma standarda Evropske unije. Konferencija je održana u sredu, 26. juna u Beogradu, uz učešće domaćih i inostranih stručnjaka, profesora i predstavnika udruženja sudija i tužilaca.

Holandski ambasador u Beogradu, Henrik van den Dol, naglasio je da bi obezbeđivanje uslova za nezavisno sudstvo, trebalo da bude jedan od glavnih ciljeva.

“Politički kontrolisano sudstvo glavna je prepreka demokratiji, ekonomskom razvoju i stabilnosti”, poručuje Van den Dol, ističući da je važno da se debata o promeni Ustava vodi ne samo među ekspertima, već u Narodnoj skupštini i u drugim gradovima Srbije.

S druge strane potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, Vladimir Međak, primećuje da u Srbiji ne postoji debata o promeni Ustava.

“Nacionalna televizija nije emitovala nijednu debatu o promeni Ustava, tako da smo mi pokušali da otvorimo debate u nekoliko gradova u Srbiji i nastavićemo u tom pravcu”, rekao je Međak.

Konsultativno veće evropskih tužilaca (CCPE) ocenilo je da su amandmani ispod evropskih standarda i istakli su neke od sumnjivih odredaba koje su njima predviđene, kaže Melikijan Artašes, ispred CCPE-a.

“Postoji rizik od političkog inženjeringa pri izboru javnih tužilaca, jer Narodna skupština može da premosti osnovne procedure”, rekao je Artašes.

“Kod nas je uvreženo mišljenje da je tužilaštvo produžena ruka vlasti”, naglasila je Svetlana Nenadić, članica predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, dodajući da se u amadmanima ne prepoznaje evropski standard o nezavisnosti tužilaca.

Međunarodna konferencija je organizovana u okviru projekta Promene Ustava na putu do EU: Zastupanje ustavnih promena koji finansijski podržava Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.