U petak, 27. aprila, održan je prvi Nacionalni forum u okviru projekta “Virtuelne prakse za inkluzivno društvo“.

 

Radna grupa se bavila trenutnim stanjem virtuelnih praksi, stažiranja i profesionalnog usavršavanja, prednostima i nedostacima virtuelnosti u realizaciji praksi za mlade i alatima i veštinama koje je neophodno da mladi razviju kroz virtuelne programe usavršavanja. Teme o kojima je bilo reči su i uloga civilnog društva i javnih vlasti u razvijanju ove oblasti i osetljive društvene grupe i virtuelni modeli praksi i profesionalnog usavršavanja.

Cilj radne grupe jeste izrada zajedničkih preporuka za unapređenje mehanizama podrške u planiranju profesionalnog usavršavanja, sa posebnim fokusom na mlade iz osetljivih društvenih grupa, kojima je potrebna dodatna podrška u prevazilaženju izazova i barijera sa kojima se sureću. Zaključci učesnika Nacionalnog foruma biće korišćeni za  definisanje preporuka za implementaciju programa virtuelnih praksi za mlade koje će biti zasnovane na prepoznatim potrebama i za pripremu nacionalnog izveštaja o virtuelnim radnim praksama. 

Projekat “Virtuelne prakse za inkluzivno društvo” sprovodi se sa ciljem poboljšanja pristupa mladima, posebno onih sa smanjenim mogućnostima, programima stažiranjima koji se sprovode u okviru formalnog i nefromalnog obrazovanja u Evropi. Projekat doprinosi obezbeđivanju jednakih mogućnosti za sve mlade da razviju neophodne veštine i steknu neophodno praktično iskustvo kako bi se olakšao prelazak iz sisstema obrazovanja na tržište rada i obezbedio da svi mladi imaju pristup adekvatno finansiranom neformalnom obrazovanju na svim nivoima. Projekat realizuju Beogradska otvorena škola, Junior Achievement Europe, Junior Achievement Serbia, Nacionalni savet mladih Makedonije, Piksel – Međunarodna ustanova za obrazovanje i obuku i Xano Channel- Udruženje za razvoj zajednice.”