Sledeća aktivnost na projektu „Regionalna ekološka povelja mladih”  jeste trening seminar koji će se održati od 25. do 28. februara na Tari. Učesnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova* imaće priliku da poboljšaju svoje znanje o ekonomskim i ekološkim prednostima tranzicije ka proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, kao i da nauče kako uspešno da zagovaraju promene u svojoj zajednici.

Učesnici će tokom trening seminara, pored onlajn platforme, izraditi Regionalnu ekološku povelju mladih, u okviru koje će biti predstavljene konkretne mere za postavljanje ambicioznijih programa za smanjenje gasova sa efektom staklene bašte, kao i njihova primena u praksi.

Evropski pokret u Srbiji je novi projekat „Regionalna ekološka povelja mladih“, čije sprovođene podržava Fond za Zapadni Balkan, započeo sa partnerima iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, organizacije Demokratija za razvoj iz Prištine i ALFA Centra iz Nikšića. Cilj projekta je da osnaži studente da preduzmu aktivniju ulogu u svojim lokalnim zajednicama u kontekstu pravedne tranzicije ka proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, zatim da zagovara smanjenje gasova sa efektom staklene bašte i prelazak na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora među donosiocima odluka na Zapadnom Balkanu, kao i da podigne svest mladih na Zapadnom Balkanu o važnosti i potrebi prelaska na proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.