Pregledom dobre prakse rada organizacija civilnog društva obuhvaćeno je 30 udruženja, različitog stepena institucionalne kompleksnosti i sa različitim background-om. U Izveštaju su prisutne kako organizacije iz velikih gradova, tako i organizacije iz malih sredina. Pored toga, nastojali smo da uvažimo regionalnu strukturu Srbije, imajući u vidu da se radi o različitim ambijentima, tako da su obuhvaćeni region Beograda, Vojvodina, Zapadna Srbija i Šumadija, Istočna Srbija i Južna Srbija. Na kraju Izveštaja su intervjui sa pet organizacija (po jedna organizacija iz svakog regiona) u kojima smo detaljnije istražili njihovu praksu, probleme sa kojima se suočavaju, metode rada, ali i njihove stavove o mogućnostima unapređenja interkulturalne prakse u radu organizacija civilnog društva u Srbiji. Ono što je zajedničko u stavovima ovih pet organizacija, bez obzira na njihovu različitost, jeste da nedvosmisleno ističu značaj direktnog međusobnog kontakta mladih iz različitih sredina, kao osnovnog uslova za uspešan razvoj interkulturalnosti u Srbiji.

Efekat ovakvog pregleda svakako nadilazi puko, jednostavno evidentiranje organizacija, jer pomaže jačanju kapaciteta OCD za mlade u domenu podsticanja omladinskog aktivizma i edukacije u oblasti interkulturalizma i kulturnih različitosti, dinamizuje mogućnosti njihove međusobne komunikacije i saradnje i podiže svest o zajedničkoj misiji. Projekat, takođe, obuhvata i direktan rad sa mladima kroz uključenost u razvoj novog alata namenjenog OCD za mlade i realizaciju medijskih aktivnosti, što će dodatno uticati na podizanje nivoa informisanosti mladih o značaju interkulturalizma i kulturoloških različitosti.

Evidencija organizacija civilnog društva, primera dobre prakse, zaključaka i preporuka, prezentovana u ovom Izveštaju, nije i ne može biti definitivna. Radi se, pre svega o dokumentu koji bi trebalo da inicira intenzivniju tematizaciju interkulturalnosti u javnom diskursu, kontinuiranu analizu postojećih kapaciteta, ali i moguću sintezu različitih delovanja u oblasti civilnog društva, shodno tome, naša intencija je da ovaj dokument bude početna, otvorena platforma za saradnju svih aktera koji se zalažu za dalje jačanje interkulturalne perspective našeg društva.

Publikacija “ISKUSTVA DOBRE PRAKSE: Izveštaj o pregledu dobre prakse rada OCD sa mladima u oblasti interkulturalnosti” nastala je u okviru programa “Mladi i mediji za demokratski razvoj” koji Evropski pokret u Srbiji realizuje u partnerstvu sa Beogtradskom otvorenom školom i uz podršku Švedske. Stavovi i mišljenja autora izneta u ovoj publikaciji ne predstavljaju nužno i mišljenje partnera i donatora.

Publikacija je rezultat rada u okviru projekta „Zaslužujem da znam – multikulturalizmom do jače demokratije“. Projekat je orijentisan ka razvoju demokratskih vrednosti i praksi zasnovanih na aktivizmu srednjoškolaca i srednjoškolki i nezavisnom izveštavanju medija. Cilj projekta je jačanje kapaciteta OCD za rad sa mladima u oblasti interkulturalizma, kroz aktivnosti usmerene na identifikovanje dobre prakse i njihovu razmenu, kao i uvođenje novog alata za rad sa mladima prilagođenog ovoj ciljnoj grupi. Projekat je u celini posvećen promeni u razumevanju vrednosti interkulturalizma i kulturnih različitosti kod mladih u sistemu neformalnog obrazovanja i javnog informisanja. Izgradnja kapaciteta mladih kao budućih donosioca odluka i tematizovanje interkulturalizma u javnom diskursu omogućiće intenzivniji i predvidljiviji demokratski razvoj društva u budućnosti, a samim tim i  unapređenje uslova života svih građana i građanki Srbije.

Preuzmite PDF publikacije