Pomirenje i dobrosusedski odnosi su među ključnim prioritetima Procesa stabilizacije i pridruživanja Zapadnog Balkana, na putu od prošlosti opterećenoj sukobima ka mirnoj evropskoj perspektivi. U okviru zamaha koji je stvoren Berlinskim procesom, u februaru 2018. godine „Strategija proširenja za Zapadni Balkan“ Evropske komisije uvela je šest vodećih inicijativa koje su utirale evropski put regiona, a pomirenje i dobrosusedski odnosi su jedan od njih. Na tom putu, osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) predstavlja pozitivan korak ka podsticanju procesa pomirenja i stabilnosti, zajedno sa edukacijom mlađih generacija kako bi se konačno distancirali od mržnje i sukoba koji razdvajaju region. Zemlje Zapadnog Balkana su, takođe, osnovale još jednu regionalnu organizaciju – Fond za Zapadni Balkan (WBF) – zasnovanu na modelu Višegradske saradnje i uz pomoć zemalja Višegradske grupe. Uprkos ambicioznim ciljevima, ova dva tela su još uvek nedovoljno iskusna i potencijalno podložna uticaju političkih elita u slučaju bilateralnih sporova. Da bi se proces pomirenja ubrzao i bio efikasniji, trebalo bi ojačati regionalno vlasništvo, stabilnost i održivost ovih inicijativa pomirenja. Borba protiv podložnosti ovih inicijativa političkom uticaju i nestabilnost, jačanje civilnog društva, formiranje procesa pomirenja odozdo prema gore i podrška telima odgovornim za to, su od ključnog značaja.

Ovaj projekat bi trebalo da doprinese, već postojećem procesu pomirenja, konkretnim idejama i predlozima zasnovanim na identifikovanim dobrim praksama izvedenim iz slučajeva pomirenja u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Opšti cilj je da se poboljša proces pomirenja u zemljama Zapadnog Balkana razmenom iskustava i dobrih praksi zemalja Višegradske grupe.

Specifični ciljevi su:

  1.  Identifikovanje i analiza dobre prakse pomirenja u zemljama Višegradske grupe;
  2.  Otvaranje debate zasnovane na dokazima o trenutnom procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu i njegovoj budućoj perspektivi;
  3.  Zagovaranje za unapređen i bolje strukturiran proces pomirenja u regionu.

Konkretno, projekat će nastojati da sledi dvoredni paralelni pristup, odnosno da uspostavi zajedničku poziciju o potrebi da se poveća tempo pomirenja mladih i vlasništva na Zapadanom Balkanu (Dokument o zajedničkoj poziciji) i da se identifikuju prakse primenjene u pet slučajeva pomirenja – između Poljske i Nemačke, Češke i Slovačke, Slovačke i Mađarske, Mađarske i Srbije, kao i Albanije i Srbije – praćene konkretnim preporukama o tome kako osigurati održivost inicijativa za proces pomirenja na Zapadnom Balkanu (posebno u pogledu opštih ciljeva RYCO i WBF-a). Primenjeni pristup zasnovan na dokazima će biti praćen aktivnostima zagovaranja sa glavnim akterima u regionu, kao i radionicom za prenos znanja sa ključnim korisnicima, kako bi se dodatno unapredili njihovi kapaciteti za autonomnu primenu ove prakse.

Planirani rezultati projekta su sledeći:

  • Dokument o zajedničkoj poziciji o inicijativama za pomirenje na Zapadnom Balkanu za Samit Berlinskog procesa u Poznanju;
  • Pet studija slučaja (2500-3000 reči) koje se fokusiraju na procese pomirenja između Nemačke i Poljske, Češke i Slovačke, Slovačke i Mađarske, Mađarske i Srbije, kao i Albanije i Srbije;
  • Završni izvještaj koji se sastoji od pet studija slučaja, uvoda, zaključaka i ciljanih preporuka za kreatore politika i druge relevantne aktere.

Tokom realizacije projekta biće organizovano osam događaja: koordinacioni sastanak autora Dokumenta o zajedničkoj poziciji, javni događaj u Varšavi na kome će biti promovisan Dokument o zajedničkoj poziciji, javno predstavljanje pet studija slučaja u Budimpešti, zatvorena radionica za RYCO, WBF i druge zainteresovane aktere u Tirani, kao i javni događaji u Beogradu, Tirani, Pragu i Briselu na kojima će biti prezentovan završni izveštaj.

Partneri na projektu su EUROPEUM Institute for European Policy, Česka, Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Slovačka, Institute for Foreign Affairs and Trade, Mađarska, WiseEuropa Institute, Poljska i Academy of European Integration and Negotiation, Albanija.

 

Trajanje projekta: 1. februar 2019 – 31. januar 2020. godine

Projekat je podržan od strane Međunarodnog višegradskog fonda.

Aktivnosti:

Dokumenti: