U četvrtak 30. marta održan je drugi sastanak Međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja u srednjim školama. Na sastanku su prikazani relevantna dokumentacija javnih politika za oblast interkulturalnog obrazovanja u srednjim školama i iskustva srednjih škola i organizacija civilnog društva u razvoju interkulturalnog obrazovanja, a nakon toga je usledila diskusija o okviru Smernica za unapređenje interkulturalnog sadržaja u obrazovnom sistemu srednjih škola. Zaključci do kojih se došlo jesu da ono što je neophodno kako bi se unapredilo interkulturalno obrazovanje jeste držanje teme interkulturalnosti u fokusu, paralelno raditi na više nivoa koji uključuju osnovne, srednje škole i fakultete i da je u tom radu potrebna sinergija državnih institucija, škola i organizacija civilnog društva.

Ovo je bio drugi po redu sastanak međusektorske radne grupe za razvoj interkulturalnog obrazovanja u okviru projekta „Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja“ koji je deo projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije.  Projekat „Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja“ okuplja predstavnike škola, organizacija civilnog društva i predstavnike javne uprave.