U subotu 10. oktobra organizovan je webinar na temu Javni nastup i komunikacije. Učesnice mentorskog programa imale su priliku da zahvaljujući Mariji Stevuljević, konsultantkinji za komunikacije i Mariji Stojković, PR ekspertkinji, ovladaju praktičnim “trikovima” javnog nasutpa, naročito u digitalnoj eri i ovogodišnjim okolnostima koje podrazumevaju online nastup kao potpuno novu formu javnog nastupa.

Marija Stevuljević, govorila je o osnovnim pojmovima, elementima, vrstama komunikacije, sa posebnim osvrtom na e-komunikaciju (Zoom komunikacija i društvene mreže). Marije je predočila i kroz primere pojasnila na koje načine možemo predstavljati sebe i na društvenim mrežama i drugim kanalima, kao deo komuniciranja kako profesionalnog rada tako i ličnog imidža. U digitalno dobra, naročito doba ZOOM nastupa, radionica, diskusija i sastanaka, Marija Stevuljević dala je praktične savete na koji način svoj nastup učiniti sebi ugodnim, a zatim kako stvoriti osećaj sigurnosti, uprkos odsustva ličnog kontakta.

O ciljevima i tehnikama javnog nastupa, kao i verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, govorila je Marija Stojković, ekspertkinja za odnose sa javnošću. Marija Stojković je učesnicama na slikovitim primerima iz prakse ukazala na najvažnije detalje u javnom nasutpu – jer đavo je u detaljima – kao i pozitivnim primerima i vežbama koje pomažu pri učešću u javnim nastupima na medijskim kanalima: televizijske emisije, televizijski prilozi i slično. Ipak, javni nasutp nije samo nastup u medijima, te je Marija približila učesnicama činjenicu da je svakodnevna komunikacija u najvećoj meri javni nasutp i na koji način je najbolje nositi se sa nastupima pred većim brojem nepoznatih ljudi.

Webinar Javni nastup i komunikacije, predstavlja Treću redovnu radionicu na programu Podeli svoje znanje, namenjenu učesnicama desete generacije 2019-2020.