Dana 27. juna 2024. godine, u prostorijama Nacionalnog konventa o EU (NKEU) u Beogradu, održan je sastanak Radne grupe za Poglavlje 22 (RG PG 22), organizovan od strane NKEU i Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS). Cilj sastanka bio je priprema za izradu Knjige preporuka NKEU za 2024. godinu i pregled radnih dokumenata grupe.

Sastanak je vodila Dragana Đurica, koordinatorka RG PG 22, a Ivana Ristivojević i Časlav Jovičić iz EPuS-a predstavili su Strategiju zagovaranja pametne specijalizacije za „četvorostruki heliks“, važnu za unapređenje regionalnog razvoja u Srbiji.

Članovi radne grupe su podelili informacije o svojim aktivnostima i postignućima u oblastima relevantnim za PG 22, analizirali preporuke po ovom poglavlju iz 2023. godine i diskutovali o preporukama za Knjigu preporuka NKEU za 2024. godinu.