Protekle nedelje održana je konferencija „Iskustvo zemalja Višegradske grupe u procesu dekarbonizacije – mogućnost primene dobre prakse u Republici Srbiji“.

Konferencija je održana u cilju predstavljanja iskustva zemalja Višegradske grupe u kreiranju politika i implementaciji mera za proces dekarbonizacije, koje može poslužiti relevantnim javnim institucijama i organizacijama civilnog društva, za razvoj dobre prakse u Srbiji.

Obuhvatila je radni deo u formi radonice za predstavnike/ce organizacija civilnog društva i javnu diskusiju za sve zainteresovane aktere.

Radni deo u formi radionice za cilj je imao upoznavanje predstavnika/ca OCD sa nalazima prethodno sprovedenih analiza politika i praksi u zemljama V4 u oblasti dekarbonizacije, sa preporukama za metode saradnje i uključivanja OCD koje mogu podržati rad javnih institucija. Iskustvo zelene tranzicije zemalja Centralne Evrope je okosnica za lekcije koje mogu poslužiti OCD u zagovaračkim inicijativama ka javnim institucijama. Na radinici se razgovaralo i o pitanjima i preprekama za efikasniju saradnju između različitih aktera u procesu dekarbonizacije u Srbiji.

Javna diskusija u formi okruglog stola za cilj je imala razmenu informacija i uvida i poslužila je kao prilika za razgovor različitih relevantnih aktera o stanju procesa dekarbonizacije u Srbiji, uz paralelno referisanje na iskustvo V4 u izazovima i rešenjima.

Konferencija „Iskustvo zemalja Višegradske grupe u procesu dekarbonizacije – mogućnost primene dobre prakse u Republici Srbiji“ deo je projekta „Osnaživanje OCD uključenih u proces dekarbonizacije u Srbiji kroz iskustvo zemalja V4“, koji zajednički realizuju Evropski pokret u Srbiji sa partnerima, iz podršku Međunarodnog Višegradskog fonda.