Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i Privrednom komorom Beograda organizovao je u ponedeljak, 25. septembra, konferenciju pod nazivom „Regionalni razvoj Srbije – pametna specijalizacija i pametni regioni“.

Konferencija je imala za cilj da okupi ključne aktere i poznavaoce regionalnog razvoja i doprinese debati o potrebi i važnosti ravnomernog regionalnog razvoja u kontekstu evropskih integracija Republike Srbije. 

Na prvom panelu razgovaralo se o pametnoj specijalizaciji kao novom konceptu regionalnog razvoja. 

“Srbiji je potreban pametan strateški pristup regionalnom razvoju jer on osigurava našu budućnost”, rekla je Bojana Selaković, koordinatorka NKEU na otvaranju konferencije. Kao veliki problem sa kojim se Srbija suočava, što je i popis pokazao, istakla je depopulaciju Srbije i naglasila “Čini nam se da ovakvi koncepti regionalnog razvoja sad mogu na ozbiljan način da se tim temama bave.”

“Bolje upravljanje stvara uslove za bolji kvalitet života”, rekla je Vidosava Džagić, pomoćnica direktora Privredne komore Beograda i dodala da gradjani očekuju i bolju participaciju u odlučivanju o važnim pitanjima. “U Beogradu ne postoji uspostavljana regionalna infrastruktura, a Beograd je administrativni, logistički i privredni centar- svaka druga kompanija i svaki četvrti preduzetnik imaju sedište u Beogradu.

“Do 2008. godine regionalna politika u Srbiji je bila u potpunosti marginalizovana, tek od 2009. razvoj dobija regionalnu dimenziju” rekao je Edin Đerlek, ministar zadužen za ravnomerni regionalni razvoj i naglasio da će njegov kabinet imati 80 projekata širom Srbije. Đerlek je objasnio da će ovi projekti biti infrastrukturni i strateški što je važno za planiranje regionalnog rasta i razvoja.

Prof. dr Jelena Begović, ministarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je na prvom panelu izjavila: “Strategija pametne specijalizacije je inovativni pristup koji podrazumeva širok dijalog uključujući državu, akademiju, civilni sektor i industriju. Cilj ove strategije je da vidimo u čemu smo dobri, gde imamo potencijal i kako ga iskoristiti za kompetetivnu prednost. Ovo je industrijska strategija koja je vezana za istraživanje i razvoj”, dodala je Begović.

U okviru prvog panela prof. dr Viktor Nedović, direktor Projekta akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE) govorio je o novom akcionom planu za Strategiju pametne specijalizacije Srbije za period 2023-2025.

Prvi panel moderirala je Valentina Ivanić, koordinatorka Radne grupe NKEU za Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Drugi panel se fokusirao na pametnu specijalizaciju na nivou regiona.

Nicolo Bertolini, rukovodilac Odeljenja za saradnju Delegacije EU u Srbiji je izjavio: “Regionalni razvoj je glavni cilj načina na koji koristimo sredstva u EU. Duboko verujemo da nacionalne i lokalne vlasti treba da jačaju regionalne razvojne agencije, ali i regionalne razvojne agencije bi trebalo da imaju proaktivni pristup, koristeći primere dobre prakse iz EU.” Bertolini je najavio i da će EU nastaviti da podržava regionalne razvojne agencije na različite načine jer “je naš zajednički cilj medjupovezan i uravnotežen razvoj.”

“Važna lekcija koju smo naučili od država članica EU je da za uspešnu kohezionu politiku nije dovoljno samo nekoliko središnjih struktura koje će pomoći stvaranju neophodnih okvira za kohezionu politiku.” Prema njegovom mišljenju potrebno je da postoje kapaciteti na lokalnom nivou, fukncionalan bankarski sistem i fakulteti koji će uspostaviti istinsku saradnju sa ekonomskim akterima.

Adrian Solomon, menadžer za Srbiju u Evropskom institutu za inovacije i tehnologiju je na drugom panelu istakao: “Da bi regionalni inovacioni sistemi funkcionisali, potrebno nam je dobro istraživanje i obrazovanje, privatni sektor,  dobro upravljanje i regionalne politike, infrastruktura i kapital”.

“Moramo biti spremni na žrtvu i nije moguće da se svi delovi zemlje razvijaju i da svuda postoji inovacioni inkubator – negde moramo pretrpeti gubitke”, objasnio je Nenad Jevtović direktor Instituta za razvoj i inovacije.

Drugi panel moderirala je Jelica Minić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji.

Treći, zaključni panel je predstavio pametne regione u nastajanju – Šumadiju i zapadnu Srbiju i njihove nove projekte. Govornici su bili Branislav Vujović, potpredsednik nadzornog odbora New Frontier Group i član Saveta projekta Scaling Club u Evropskom savetu za inovacije, prof. dr Milica Uvalić, profesorka Odseka za političke studije, Univerziteta u Peruđi i Nenad Popović, direktor Srpske asocijacije regionalnih razvojnih agencija.

Treći panel moderirala je Ivana Lazarević, menadžerka projekata u NKEU.

Ovaj događaj služio je da se široj javnosti predstavi koncept pametne specijalizacije kao novi koncept politike regionalnog razvoja.

Na konferenciji je bio promovisan i magazin Pametni regioni, Vodič za pametnu specijalizaciju, kao i prva epizoda podkasta pod nazivom Pametni regioni.