Na mentorskom programu za žene Podeli svoje znanje, zvanično je otpočeto zajedničko 11mesečno druženje mentorina i mentorki, kroz Prvu radionicu koja je održana u subotu, 27. februara putem ZOOM platforme. Reč o radionici posvećenoj ličnom i poslovnom menadžmentu, koja je trajala od 10:00 do 15:00 časova.

Mentorke i mentorine su imale priliku da slušaju o poslovnom menadžmentu Dinu Rakin i Sonju Dakić. Imajući u vidu da se mentorine bave poslovima u civilnom i biznis sektoru, Dina i Sonja su ovu temu pokrile iz oba ugla, trudeći se da svoje lično iskustvo i znanje prenesu učesnicama.

Sonja Dakić je iskusna preduzetnica i biznis mentorka, životno motivisana za rad i razvoj društvenog preduzetništva. Od 2015. godine aktivna kao mentor i biznis konsultant u više programa (Korak po korak i Superste Erste banka, Social Impact Award, Smart kolektiv, UNDP, OEBS, Brodoto, CDOP, GIZ YEP, Privredna komora Srbije, Podeli znanje, Cherie Blair fondacija, Fondacija Divac…) Od 2018. godine ima svoj mentorski program Živi*Radi*Voli za sve koji žele da pokrenu ili dodatno razviju svoj biznis.

Dina Rakin je aktivna u civilnom sektoru u Srbiji već deset godina. Ona vodi Koaliciju za razvoj solidarne ekonomije. Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima, istraživanju javnih politika i zagovaranju, kao i u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama i opštinama. Pomogla je u uspostavljanju mentorskih.

Sa više od 30 mentorina i mentorki, ekspertkinje su predočile na koji način se koncipiraju projekti, a zatim struktuiraju i implementiraju u oblasti društvenog aktivizma ali i preduzetništva. Kroz interaktivan rad i naizmeničnu fasilitaciju Sonja i Dina su ukazale na razlike i sličnosti u pristupu i pružile sistematski uvid u rad u ovim oblastima.

Drugi deo radionice je bio posvećen ličnom menadžmentu. Jelena Jeremić je mentorkama i mentorinama govorila o planiranju vremena i donošenju odluka, koristeći metode koje su relevantne u psihologiji.

Jelena je završila Psihologiju rada na Filozofskom fakultetu u beogradu. Ima desetak godina iskustva u radu sa različitim grupama- decom i mladima, osetljivim grupama, zaposlenima i rukovodiocima svih nivoa. Dosada je sarađivala sa nesto više od 80 kompanija različitih delatnosti i industrija. Radila je u HR agenciji preko 7 godina, na razlicitim aktivnostima- selekciji, asesmentima i procenama kompetenci, kreiranju razvojnih programa sa ciljem razvijanja „soft“ veština, isporučivanju treninga i individualnih, grupnih i timskih koučinga.

Obe radionice su bile interaktivne sa akcentom na tome kako da stečeno znanje učesnice mogu da primene u bilo kojoj oblasti.

Sledeća aktivnost na projektu posvećena je obeležavanju Međunarodnog dana žena, 08. marta, uz vrednu i važnu diskusiju na temu uloge žena u održivom razvoju u vreme pandemije. Okrugli sto biće organizovan online putem ZOOM-a u subotu 13. marta.