U okviru projekta „Različitosti nas ujedinjuju“ održana je treća radionica „Javno zagovaranje i komunikacija na temu interkulturalnosti” u Beogradu. Predstavnici i predstavnice mreže Različitosti nas ujedinjuju su 3. i 4. oktobra zajedno sa trenerom Igorem Jojkićem razgovarali o javnom zagovaranju, načinima prenošenja poruke prilikom javnog zagovaranja, kao i o izazovima koji postoje na polju interkulturalnosti u školama i njihovom prevazilaženju.

Prvog dana interaktivne radionice, 3. oktobra, učesnici i učesnice radili su u grupama na osnovu regiona kome pripadaju. Cilj radionice pod nazivom „Mapiranje moći i izgradnja baze podrške” bio je da učesnici i učesnice mapiraju probleme na polju interkulturalnosti i predstave načine za njihovo rešavanje. Pored toga, u okviru radionice posvećene javnom zagovaranju, članovi i članice mreže razgovarali su i o koracima u javnom zagovaranju, kao i o tome prema kome treba da bude usmerno javno zagovaranje. Na trećem predavanju „Poruka i kanali komunikacije”, učesnici i učesnice radili su na kreiranju slogana za koji njihova grupa smatra da najbolje oslikava interkluturalnost.

Drugi dan radionice, 4. oktobar, bio je posvećen izradi plana komunikacije i planiranju resursa. Pored toga, česnici i učesnice su u svojim grupama razgovarali i razmenjivali ideje u vezi sa organizovanjem budućih razmena za srednjoškolce u sklopu projekta “Različitosti nas ujedinjuju”.

Cilj projekta „Različitosti nas ujedinjuju“ je stvaranje društva otvorenog za različite kulture koje neguju raznovrsnost tradicija i identiteta. Sam projekat u okviru koga je osnovana istoimena mreža, realizuje se od januara 2020. do januara 2022. godine, a sufinansiran je iz Programa Evropske unije Podrška civilnom društvu (Civil Society Facility).

 

Projekat zajedinički sprovode Evropski pokret u Srbiji, Evropski pokret u Srbiji – Leskovac, Centar za lokalne demokratije – Subotica, Forum civilne akcije – Požega i Timočki klub – Knjaževac. Pored ovih organizacija, Mrežu čine i Centar lokalne demokratije – Knjaževac, Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih, Centar za kreativni razvoj – Knjaževac, Dečiji centar Zaječar, Direkcija za strategiju i integraciju Roma iz Knjaževca, Erazmus studentska mreža Srbija, EU zona, Klaster za preduzetničku podršku mladima „AKTIVATOR“, Lučani u srcu, Mađarski kulturni centar „NEPKER“ Subotica, Mladima na dar, Organizacija kreativnog okupljanja, Pokret Gorana Vojvodine, Primus Priboj, Regionalne inicijative Srema, Romski centar Požega, Somborski edukativni centar, Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, Vega omladinski centar i Zlatiborski krug.

#EuzaTebe #različitostinasujedinjuju