Na osamnaestoj, redovnoj, izbornoj, godišnoj skupštini, birani su novi predsednik i članstvo Izvršnog, Glavnog i Nadzornog odobra.