Osma generacija mentorina na programu “Podeli svoje znanje“ pripremnim sastankom održanim u subotu, 27. januara započela je desetomesečni rad. Cilj sastanka je bio da se predstave aktivnosti na programu i polaznice upoznaju sa konceptom mentorstva. Sastanak je bio prilika da se mentorine međusobno upoznaju, kao i da postave svoje ciljeve i čuju utiske i iskustva alumnistkinja programa.

U ime partnerskih organizacija koje organizuju program, novu generaciju mentorina su pozdravile Svetlana Stefanović, menadžerka programa Evropskog pokreta u Srbiji, Vukica Stanković ispred Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Tijana Banović iz Erste banke Srbija i Dragana Ivetić Radić, iz Misije OEBS-a u Srbiji.

Svetlana Stefanović
 je u pozdravnom govoru naglasila da je Program „Podeli svoje znanje“ tokom ovih osam godina izrastao u jedinstven i zaokružen koncept, koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena, umrežavanje i druženje. Ona je rekla da živimo u društvu koje teži da postane evropsko u punom smislu te reči i u kom je i dalje neophodna podrška izgradnji uspešnih žena i jačanju njihovog položaja i ekonomske nezavisnosti.

Vukica Stanković je rekla da je Ambasada SAD počastvovana što ima priliku da bude deo Programa, kao i da je veoma srećna što se program ove vrste održava u Srbiji uspešno nastavlja svake godine i dalje raste, a samim tim doprinosi i daljem osnaživanju mladih žena.

Tijana Banović
 iz Erste banke Srbija je svim mentorinama je čestitala na odabiru za program i poželela srećan početak rada i druženja. Ona je naglasila da Erste banka prepoznaje značaj mentorstva u osnaživanju i trudi se da koncept neguje i kroz druge programe koje banka podržava.

Dragana Ivetić Radić je istakla značaj uključivanja marginalizovanih grupa žena u program i ukazala na usklađenost programa sa misijom i ciljevima Misije OEBS-a u Srbiji, kao i međunarodnu prepoznatost programa. Ona je naglasila da ne postoji dobra zamena za energiju i lepotu radnih subota, od nasmejanih i zadovoljnih učesnica.

Tokom prvog dela sastanka razgovaralo se o tome šta mentorstvo jeste, a šta nije i način na koji bi trebalo da dobar mentorski odnos funkcioniše. Istaknuto je da u programu mentorstva fokus isključivo na razvoju i usavršavanju mentorine, ali i da je to dvosmeran proces koji utiče i na samu mentorku. Program mentorstva nije samo namenjen profesionalnom osnaživanju, već i ličnom razvoju. Realizuje se na tri nivoa. 1. rad sa mentorkom; 2. zajednički događaji na programu; 3. saradnja i umrežavanje između mentorina. Polaznicama je savetovano da pokažu što veću inicijativu sa svojim mentorkama i da zajednički rade na dinamici saradnje i komunikacije.

U drugom delu sastanka mentorine su ohrabrene da odrede pravac svog odnosa sa mentorkom, određivajući svoj cilje koji žele da ostvare tokom programa, kao i oblasti u kojima žele da napreduju. Kroz radionice su vežbale da što bolje postave ciljeve, kroz SMART analizu, kao i analizu mogućnosti kroz SWOT matricu.

Važan deo sastanka bio je posvećen i prenošenju iskustva i deljenju saveta alumnistkinja programa. Sa devojkama su razgovarale Jelena Ivić, Sanja Milosavljević i Jasna Janus. Izlaganja alumnistkinja delovala su motivišuće, jer su alumnistkinje istakle, da pored ostvarenja svojih početnih ciljeva, na Programu se stiču i nova prijateljstva, nove veštine, a nakon završetka sve postaju deo Alumni kluba.

Iz veoma interesantne diskusije sa alumnistkinjama izdvojila se glavna poruka, a to je da mentorine na što bolji način iskoriste program i izvuku maksimum za sebe, ne samo profesionalno veći i privatno, produbljujući znanja, iskustvo, podršku, kontakte i mrežu.

Kroz igru Sajam znanja i veština mentorine su na kreativan način pokušale da prepoznaju i sagledaju potencijale koji već postoji u grupi.

Od februara do novembra 2018. godine, mentorski parovi će biti u kontaktu, razmenjivaće iskustva i povremeno će se sastajati u skladu sa agendom koju same definišu na osnovu obaveza koje obe imaju u ovom periodu, ali će se i svake posledne subote okupljati na zajedničkim događajima, deliti znanje i podržavati se.

 


Projekat “Podeli svoje znanje”, Evropski pokret u Srbiji već sedmu godinu za redom sprovodi u saradnji i u saradnji u i uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Erste Banke i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Program ima za cilj da okupi stručne liderke iz različitih profesija kako bi podelile svoja znanja i iskustva sa mladim ženama na početku karijere sličnih interesovanja i željom da budu uspešne u svojim oblastima. To će doprineti stvaranju prilika za ove žene da unaprede svoj put u karijeri sa namerom da postignu pozitivan pomak u profesionalnom i ličnom smislu, kao i da postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.