Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

Beograd, 2003. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 945KB

 

Dana 20. oktobra 2002. godine stanovništvo Irske je na ponovljenom referendumu podržalo ratifikaciju Ugovora iz Nice, koim je usvojena nova serija amandmana na Ugovor o Evropskoj Unijii i ugovor o Osnivanju Evropske Zajednice. Nakon što svih petanest zemalja potvrde ugovor iz Nice, on će, kao i prethodni amandmani na osnovna konstutivna akta EU, postati deo osnivačkih akta, odnosno konstitutivnog prava Unije.