Izdavači: Evropski pokret u Srbiji i Prometej Novi Sad

Beograd, 2003. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.55MB

 

Šta je država? Postoji li razlika između države i vlasti? Zašto se nužno odričemo značajnog dela našeg dohotka radi ostvarivanja takvih ciljeva, od kojih većinu i ne znamo, a ako ih i znamo, nismo istinski ubeđeni u njihovu neophodnost? Šta znači, da je svaka današnja privreda mešovita privreda? Da li je potrebno više ili manje javnih usluga? Čini li (može li činiti) vlast nešto radi poboljšanja konkurentske sposobnosti individualnog sektora privrede? Zbog čega su potrebne lokalne samouprave? Zašto je dobro, ako u obezbeđivanju javnih usluga, odgovornost nije samo na strani centralne vlasti? Da li je potrebno i moguće merenje ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti javnih usluga? Koji su razlozi uzimanja kredita od strane centralne vlasti i samouprava? Kako zaduživanje različitih nivoa vlasti utiče na privredu? Kako funkcioniše zajednički budžet Evropske unije; kojim sredstvima unija želi da tretira privredne neravnomernosti unutar njenih granica? Kakva je uloga mesnih i teritorijalnih samouprava u EU? Zbog čega je potrebno postojanje državnog audita i drugih institucija finansijske kontrole? Ova knjiga pokušava da pruži odgovore na ova i mnoga druga slična pitanja.